Integracja w grupie sposobem na efektywną realizację wspólnych celów

PoradyTeam Building
Integracja w grupie sposobem na efektywną realizację wspólnych celów

Grupa, odpowiedzialna za realizację konkretnego celu, powinna stanowić jeden organizm, połączony wspólnymi oczekiwaniami, przekonaniami i praktykami. Integracja w grupie sprawia, że zacieśniają się więzi między ludźmi, tworzą się bliskie relacje, a zespół staje się zżyty, mocniejszy i bardziej zaangażowany w realizację wspólnych celów. 

Nie da się stworzyć grupy bez wysiłku w jej integrację. Nawet najbardziej sceptyczni przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z konieczności przeprowadzania różnego rodzaju zajęć interakcyjnych. Rozwój każdego biznesu wymusza konieczność rozwoju struktur. Integracja w grupie wymaga wcześniejszej analizy występujących w grupie relacji, tego jak realizowane są wspólne zadania, czy zespół potrafi i lubi ze sobą współpracować oraz tego, czy skupia się na celu czy na rywalizacji. Dobrą okazją by to sprawdzić jest spotkanie integracyjne.   

Integracja w grupie – zacznij od stworzenia kultury 

Sukces osiąga się wyłącznie wtedy, gdy wszyscy członkowie danej grupy myślą, czują, mówią i zachowują się w zgodzie z przyjętą filozofią. Wszystko ma swój początek w kulturze. To ona kształtuje nasze oczekiwania i postawy, a one napędzają nawyki i kreują przyszłość. Na kulturę grupy składają się wspólne motywacje, przekonania, cele i praktyki. Integracja w grupie wymaga sformułowania jednoczącej wizji i poczucia misji, które będą prowadzić ludzi we właściwym kierunku. Poczucie wspólnoty jest kluczem do budowania wybitnych drużyn. Integracja w grupie skutkuje lepszą jakością współpracy i wzrostem zażyłości między członkami zespołu. 

Zarówno wizja, jak i misja powinny być proste, jasne, mocne i przekonujące. Należy ubrać je w odpowiednie słowa, które niczym okrzyk bojowy, będą mobilizować i zagrzewać do walki. Grupy mogą mieć różne misje. Niektóre chcą być najbardziej pracowitym zespołem w firmie. Innym przyświeca jakiś cel społeczny, a jeszcze inne chcą budować tradycję i zostawić po sobie jakiś trwały ślad. 

Kiedy ludzie łączą się na poziomie emocjonalnym, grupa rośnie w siłę. Zżyty zespół ma w sobie pewien rodzaj synergii, która nie pozwoli mu się rozpaść. Integracja w grupie  to niezwykle ważny czynnik sukcesu, któremu trzeba poświęcić czas i świadomie planować zajęcia, które temu sprzyjają. Ćwiczeniawarsztaty integracyjne wymagają od uczestników pewnego emocjonalnego obnażenia, dzielenia się osobistymi historiami i mówienia o swoich uczuciach. Dlatego należy przeprowadzać je pod okiem profesjonalisty. 

Integracja w grupie – wypracuj skuteczną komunikację 

Odpowiednio wypracowana komunikacja prowadzi do powstania więzi między członkami zespołu. Integracja w grupie pomaga wzmocnić relacje w zespole, a to skutkuje powstaniem zażyłości między jego członkami. Ma to zasadnicze znacznie, ponieważ od jakości komunikacji w grupie, zależeć będzie efektywność prowadzonych działań. 

Mamy obecnie wiele możliwości komunikowania się z innymi ludźmi. Nasze kontakty są niestety coraz płytsze i coraz bardziej pozbawione znaczenia. Współczesne technologie mogą być niezwykle cenne, jeśli korzysta się z nich w odpowiedni sposób. Jednak powinien to być wyłącznie dodatek do prawdziwej rozmowy, w której można spojrzeć ludziom w oczy i naprawdę się z nimi zbliżyć. Tylko w taki sposób można zbudować autentyczną relację i zażyłość. Telefony i media społecznościowe, wykorzystywane z rozwagą, mogą te więzi jedynie wzmacniać. 

Twój zespół pracuje mniej wydajnie?
Ludzie nie są zmotywowani?

Zadbaj o nich, a oni zadbają o sprzedaż!
Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Integracja w grupie – pomysły do zastosowania w praktyce 

Ludzie działają z zaangażowaniem wtedy, kiedy przyświeca im konkretny, istotny i wspólny cel. Integracja w grupie wymaga, by członkowie zespołu porzucili egoistyczne pragnienia na rzecz wspólnego dobra. Zakłada zapewnienie członkom zespołu możliwości, by pod otoczką wspólnej zabawy i milo spędzane czasu poza pracą, mogli wypracować między sobą mechanizmy, które pomogą im później wspólnie realizować cele zawodowe.  

Do takich zabaw integracyjnych zaliczamy: 

  • warsztaty kulinarne z udziałem mistrza, które sprawiają, że uczestnicy nie tylko mogą nauczyć się czegoś ciekawego, ale muszą dokonać czegoś, co nauczy ich podziału obowiązków i odpowiedzialności za efekt pracy zespołowej, 
  • zawody, które uczą tzw. zdrowej rywalizacji i mogą być rozgrywane w formie sztafety, 
  • survival, który polega na biegu w ekstremalnie trudnych warunkach, ucząc jednocześnie, że pomoc innym jest ważniejsza niż osiągniecie indywidualnego celu, 
  • escape room, który wymaga od członków grupy współpracy, wykorzystania wszelkich dostępnych możliwości oraz niestandardowego myślenia w znajdywaniu rozwiązania, 
  • wspólnie realizowana pomoc charytatywna, która uczy empatii, zaangażowania w wyższy cel oraz wzmacnia morale członków grupy. 

Integracja w grupie, aby przynosiła pożądane rezultaty, musi spełniać kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, musi być dobrowolna – nikogo do niczego nie wolno zmuszać. Jeżeli ktoś unika udziału w różnego rodzaju zajęciach integracyjnych należy sprawdzić, z czego to wynika. Następnie tak dopasować proponowanie rozwiązania, by przekonać i zachęcić do wspólnych działań. Po drugie, wszystkim uczestnikom zajęć integracyjnych musimy zagwarantować bezpieczeństwo oraz zapewnienie, że wszelkie  informacje, które padną podczas zabawy, nie zostaną użyte przeciwko nim oraz nie wyjdą poza grupę. Po trzecie, integracja w grupie powinna być przeprowadzana pod okiem profesjonalistów, którzy będą potrafili tak moderować spotkania, by w efekcie prowadziły do konkretnych efektów w późniejszej pracy nad realizowaniem celów zawodowych. 

Szybki kontakt Zamów ofertę