Współpraca w grupie – scenariusz zajęć budujących zespół ma znaczenie

Team Building
Współpraca w grupie – scenariusz zajęć budujących zespół ma znaczenie

Umiejętność pracy zespołowej jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy. Tylko działanie w zespole wyzwala efekt synergii, jednak zespół nie powstaje sam z siebie. Współpraca w grupie, scenariusz zajęć, który angażuje wszystkich członków zespołu, pozwala przećwiczyć skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach. Można to zweryfikować wykonując zadania, polegające na wspólnym dążeniu do celu oraz braniu odpowiedzialności za wykonanie zadania. 

Współpraca zespołowa przypomina raczej sztafetę, której członkowie szybko, dokładnie i we właściwym momencie przekazują sobie pałeczkę. Zespół współpracowników charakteryzuje określona struktura, w ramach której istnieje jasny podział pracy i władzy.  Każdy zna swoje miejsce i wie, czego może spodziewać się po pozostałych członkach grupy. Sama obserwacja jednak nie wystarcza, a zgrane zespoły tworzy się także podczas zajęć integracyjnych, realizowanych poza standardowymi obowiązkami. Jak powinna wówczas wyglądać współpraca w grupie? Scenariusz zajęć, które to umożliwią, trzeba dopasować do ludzi. 

Lepsza współpraca w grupie? Scenariusz zajęć to podstawa 

Na każdym kroku tworzymy grupy – mniej lub bardziej formalne, kierowane lub zadaniowe, zawodowe lub przyjacielskie. W towarzystwie innych osób zwykle zachowujemy się inaczej, niż w samotności. Aby nastąpiła właściwa współpraca w grupie, scenariusz zajęć musi uwzględniać różne aspekty. Ludzie, którzy tworzą zespół muszą się dotrzeć. Idealnym sposobem na to, są różnego rodzaju grupowe ćwiczenia coachingowe. 

Sprawdzanie umiejętności odnalezienia się w zespole i współpracy z innymi jest obecnie elementem niemal każdej kampanii rekrutacyjnej. Już na etapie pozyskiwania nowych pracowników, poszukujemy osób o określonych predyspozycjach i cechach, idealnie dopasowanych do temperamentów i umiejętności pozostałych członków zespołu lub działu. 

W wyniku zajęć wzmacniających współpracę w grupie, firma często przeprojektowuje swoją strukturę, zdając sobie sprawę, że czasem zmiany są konieczne, by móc korzystać z pełni potencjału zatrudnianych osób. 

Chcąc efektywnie realizować powierzone zadania, każdy zespół musi wypracować następujące zdolności wzmacniające współpracę w grupie: 

 • umiejętność określania wspólnego celu oraz wskaźników jego realizacji, 
 • zdolność angażowania się w realizację konkretnego zadania, 
 • wypracowanie atmosfery zaangażowania, otwartości, wsparcia i przynależności do zespołu, 
 • chęć szczerej wymiany informacji, opinii i pomysłów. 

Współpraca w grupie – scenariusz zajęć z uwzględnieniem typów zachowań 

Wyróżniamy osiem typów zachowań zespołowych, których brak lub nadmiar osłabia zespół: 

 1. Koordynator (kierownik), który w sposób silny i asertywny ustala cele, słucha i działa. 
 1. Lider, który nadaje zespołowi kształt, pobudza go do działania oraz wspiera pomysły pozostałych członków. 
 1. Pomysłodawca, który generuje pomysły dla zespołu. 
 1. Pracownik o umiejętnościach analitycznych. 
 1. Pracownik wspierający emocjonalnie cały zespół, zorientowany na innych i potrafiący rozładowywać ewentualne sytuacje konfliktowe. 
 1. Badacz zasobów, posiadający szeroki zasięg kontaktów. 
 1. Praktyczny organizator, który systematycznie i wytrwale wprowadza projekty w życie. 
 1. Kontroler, skoncentrowany na szczegółach i procedurach, których należy przestrzegać. 

Z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania firmy, różnorodność ról daje grupie różne możliwości. Rolą lidera jest dopasowanie różnych ludzi do odpowiednich prac. Po pierwsze do takich, do których najlepiej się nadają. Po drugie najlepiej, by przydzielone im zadania najbardziej im odpowiadały. Wówczas zespół może osiągać naprawdę bardzo dobre wyniki i rośnie współpraca w grupie. Scenariusz zajęć, które mają dodatkowo ja wzmocnić, powinien uwzględniać typy zachowań pracowników. 

Szukasz idealnego miejsca na spotkanie integracyjne?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Współpraca w grupie – scenariusz zajęć poprzedzony analizą 

Pracownicy zebrani w grupy mogą współpracować ze sobą stale (w ramach działów, sekcji, wydziałów, bądź komórek) lub tworzyć zespoły doraźne (skupione na wykonaniu określonego zadania, realizacji projektu lub rozwiązaniu konkretnego problemu). Bez względu na to, o osiągniętym efekcie w dużej mierze przesądza współpraca w grupie. Scenariusz zajęć, które mogłyby poprawić wzajemne stosunki członków zespołu, może ustalić dział HR wraz z managerami projektu. 

Co zrobić, aby grupa stała się zespołem? Przede wszystkim należy umożliwić członkom grupy lepsze poznanie się, a najlepszym sposobem na to jest wspólna zabawa lub coś co zawiera choćby jej elementy. Zespół łączy wspólny cel oraz wzajemna odpowiedzialność i wzajemne wsparcie. 

Dobór odpowiednich zajęć wzmacniających współpracę w grupie powinna poprzedzać diagnoza, która sprawdzi poziom otwartości, zaufania i zaangażowania członków zespołu. Na jej podstawie określamy rodzaj zajęć, których celem będzie przede wszystkim uzyskanie informacji o tym, czego potrzebujemy, żeby poczuć się zespołem, ale także zidentyfikowanie jakie problemy rodzi współpraca w grupie. Scenariusz zajęć powinien więc także uwzględniać zidentyfikowanie tego, co blokuje pracowników w codziennej komunikacji i realizacji przydzielonych zadań.  

Nauka przez zabawę? To się sprawdza! 

Scenariusz zajęć wspierających współpracę w grupie powinien wzmocnić w uczestnikach emocje, prowadzące do wykorzystania całej wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia zwycięstwa. Ważnym elementem tych ćwiczeń jest to, by pracownicy wyszli poza strefę komfortu, ponieważ tylko dzięki temu ujawnią oni swoje prawdziwe emocje i skłonności. 

Przykładowy scenariusz zajęć wspierających współpracę w grupie zakłada, iż uczestnicy podzieleni na grupy, wyruszają w podróż, podczas której czekają na nich liczne wyzwania fizyczne i intelektualne. Zabawa obejmuje planowanie działań, wyznaczanie celów, komunikację, współpracę, tropienie, odnajdywanie ukrytych informacji oraz realizację konkretnych zadań. Ognisko integracyjne pozwoli lepiej się poznać. Z kolei warsztaty kulinarne dla firm mogą być połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Podczas wspólnej nauki gotowania nie brakuje okazji do tego, by sprawdzić się jako zespół. 

Wspólne pokonywanie przeszkód i rozwiązywanie zagadek, niezależnie od formy, prowadzi do skupienia się pracowników na osiągnięciu celu przy wsparciu pozostałych osób. Kluczem do sukcesu tych zajęć jest stworzenie relacji opartych na zrozumieniu, akceptacji i pełnej współpracy. Do sprawdzenia się w innych warunkach, niż „biurowe” warto wybrać dla pracowników przyjemny hotel. Imprezy integracyjne mają to do siebie, że powinny stanowić naprawdę ciekawą odskocznię od codzienności. Wybierając miejsce na wyjazd integracyjny kierujmy się tą zasadą. Dwór Korona Karkonoszy, położony w malowniczym, górskim krajobrazie, z doskonałym menu i stylowymi pokojami, zapewni zarówno niezapomniane atrakcje, jak i błogi wypoczynek. 

Szybki kontakt Zamów ofertę