Ćwiczenia na warsztaty z motywacji – poznaj ich moc!

PoradyTeam Building
Dart- tarcza do rzutek

Motywacja powinna stanowić jeden z filarów pracy zespołu. Zmotywowani pracownicy działają wydajnie, chętniej angażują się w dodatkowe projekty, co wpływa na ich satysfakcję z wykonywanej pracy i przyczynia się do rozwoju firmy. A co zrobić, gdy tej motywacji brakuje? Przedstawiamy ćwiczenia na warsztaty z motywacji, które sprawdzą się w Twojej firmie.

Czym jest motywacja?

Motywacją nazywamy ogół czynników, których celem jest pobudzenie do działania. Motywacja to impuls to pracy, gotowość do podjęcia jakiegoś zadania i realizacji celu. Jest to coś, co sprawia, że pracownikom „się chce”. 

Naukowcy wymieniają 3 poziomy motywacji:

 • podporządkowanie – pracownik wykonuje to, co zleca mu przełożony; dosłownie tak, jakby sam nie potrafił wykazać żadnej inicjatywy, był obojętny na los firmy i swoją karierę,
 • identyfikacja celu – pracownik widzi cel i pragnie go osiągnąć; poziom ten jest możliwy do osiągnięcia, gdy pracownik pozna szczegółowe korzyści płynące z realizacji celu,
 • zaangażowanie – cel staje się czymś nadrzędnym dla pracownika, należy wyłącznie do niego; trzeci poziom jest możliwy do osiągnięcia, jeśli zatrudniony będzie świadomy, że jest jedyną osobą, której powierzono zadanie i poczuje, że tylko od niego zależy, jak zostanie wykonana dana praca.
Blok CTA

Chcesz skutecznie zmotywować swoich pracowników?

Zorganizuj wyjazd firmowy – Dwór Korona Karkonoszy zaprasza!
Zamek księcia Henryka i widok na Zalew Sosnówka

Motywację możemy podzielić na wewnętrzną (samoistna lub autonomiczna) i zewnętrzną (instrumentalna). Pierwsza z nich – motywacja wewnętrzna – pojawia się wtedy, gdy działania mają wartość samą w sobie, sprawiają przyjemność osobie działającej, cieszą ją i interesują. Pracownik wykonuje zadanie, bo czerpie satysfakcję z samego działania. Z motywacją zewnętrzną zaś mamy do czynienia, gdy osoba wykonuje dane zadanie pod przymusem zewnętrznym. Dla pracownika motywowanego zewnętrznie ważniejsze od samego działania są konsekwencje, jakie się z nim wiążą. Zewnętrzne motywatory w pracy to m.in. pieniądze, status, nadzór.

Niektórzy teoretycy twierdzą, że motywowanie zewnętrzne może zabijać motywację wewnętrzną. Warto zatem rozwijać tę drugą. Jak? Pomocne mogą okazać się ćwiczenia na warsztaty z motywacji. Zanim jednak przejdziemy do omówienia ćwiczeń, wyjaśnijmy, dlaczego motywacja w pracy ma tak duże znaczenie.

Warsztaty kulinarne dla firm, Dwór Korona Karkonoszy, Sosnówka k. Karpacza

Metody motywowania pracowników

Motywowanie pracowników to jedno z najważniejszych zagadnień, z jakimi muszą się zmagać managerowie i liderzy każdej organizacji. Pracownicy, którzy czują się zmotywowani, są bardziej zaangażowani, produktywni i lojalni wobec swojego pracodawcy. Z drugiej strony, jeśli pracownicy nie czują się zmotywowani, to zwykle mają niską wydajność, są często nieobecni, a ich morale jest niskie.

W dzisiejszym świecie biznesu istnieje wiele różnych metod motywowania pracowników. Niektóre z nich są bardziej skuteczne niż inne. Ich wybór zależy od wielu czynników, takich jak branża, kultura organizacyjna, budżet i cele biznesowe. Oto kilka popularnych sposobów motywowania pracowników.

Integracja firmowa

Rozwój zawodowy

Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników może być skutecznym sposobem motywowania zespołu. Dając pracownikom dostęp do szkoleń, konferencji i programów rozwoju, pracodawcy pomagają pracownikom poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Pozwala to pracownikom na rozwijanie kariery, ale też przynosi wymierne korzyści z zatrudniania fachowców w swojej dziedzinie. Kiedy pracownicy widzą, że pracodawca inwestuje w ich rozwój, stają się bardziej zaangażowani i skłonni do zwiększenia swojej wydajności. Po prostu widzą, że to im się opłaca.

Wynagrodzenie i benefity

Wynagrodzenie jest jednym z najbardziej podstawowych sposobów motywowania pracowników. Pracownicy chcą czuć, że są wynagradzani za swoją pracę i że ich wynagrodzenie jest konkurencyjne w porównaniu do rynku pracy. Dodatkowo, pracodawcy oferują różne benefity, takie jak na przykład dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne albo fundusz emerytalny. Inne popularne benefity to karty sportowe albo dodatkowe wakacje w formie firmowych wyjazdów. Z pewnością zwiększa to satysfakcję pracowników z pracy i motywuje ich do lepszego wykonywania obowiązków.

Figurka mężczyzny siedzącego na monetach

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna jest kluczowym czynnikiem wpływającym na motywację pracowników. W organizacjach, w których panuje pozytywna kultura pracy, pracownicy są bardziej zaangażowani. Kulturę organizacyjną  definiuje się również jako normy społeczne i systemy wartości stymulujące pracowników. Chodzi o to, by również na co dzień dbać o pozytywne relacje między pracownikami, a także na linii przełożony – podwładny. W firmach rozproszonych dotyczy to także osób zaangażowanych w poszczególne projekty.

Docenienie

Docenienie wysiłku pracowników jest kluczowe dla ich motywacji. Pochwały w przypadku odniesienia sukcesów oraz uznanie za wykonanie dobrej pracy powinny być jasno wyrażone, najlepiej publicznie wśród całej załogi. Nagroda za osiągnięcie celów to sposoby, które pozytywnie wpływają na morale pracowników i ich zaangażowanie w pracę. Docenienie pracy może odbywać się na różne sposoby, choćby poprzez pisma pochwalne czy podziękowanie na forum firmy. Oczywiście warto dołożyć również nagrodę pieniężną lub dodatkowe benefity.

Podium - w oczekiwaniu na zwycięzców

Ćwiczenia motywacyjne – ciekawe przykłady

Ćwiczenia motywacyjne są świetnym sposobem na zwiększenie zapału do osiągania swoich celów. Mogą one poprawić nastrój i wprowadzić pozytywny klimat. Oto kilka interesujących ćwiczeń, jakie można stosować w celu zwiększenia motywacji.

Ćwiczenie wizualizacji

Wizualizacja to technika polegająca na wyobrażeniu sobie osiągnięcia celu lub sytuacji, którą chcielibyśmy przeżyć. Ćwiczenie to polega na zamknięciu oczu i wizualizowaniu sytuacji, w której osiągnęliśmy cel, jakiego pragniemy. Dzięki temu ćwiczeniu jesteśmy w stanie lepiej zobaczyć cel przed sobą, poczuć się bardziej zmotywowani i przekonani do jego osiągnięcia.

Ćwiczenie „Dziennik sukcesów”

Dziennik sukcesów to rodzaj pamiętnika, w którym notujemy nasze osiągnięcia i postępy, które zrobiliśmy w kierunku osiągnięcia celu. To proste ćwiczenie może pomóc w utrzymywaniu pozytywnego nastawienia i wzmacnianiu motywacji. Regularne prowadzenie dziennika sukcesów pozwala zauważyć, że nasze wysiłki przynoszą rezultaty.

Grupa młodych ludzi w firmie

Ćwiczenie „Lista powodów”

To proste ćwiczenie polega na zapisaniu na kartce papieru powodów, dla których chcemy osiągnąć swój cel. Lista powodów może składać się z różnych rzeczy, takich jak: chęć poprawy swojego zdrowia, zwiększenie swoich zarobków lub realizacja marzeń. W momencie, gdy tracimy motywację, warto przypomnieć sobie o powodach, dla których zaczęliśmy dążyć do celu.

Ćwiczenie „Plakat motywacyjny”

Plakat motywacyjny to rodzaj kolażu, na którym umieszczamy obrazy, cytaty i zdjęcia, które symbolizują nasze cele lub marzenia. Plakat ten powinien być umieszczony w miejscu, gdzie widzimy go codziennie, na przykład na ścianie w pokoju lub biurze. To ćwiczenie pomaga nam utrzymać motywację i przypominać sobie o celach, które chcemy osiągnąć.

Ćwiczenie „Lista zadań”

Lista zadań to proste ćwiczenie, które pomaga nam w organizacji naszych działań. Polega na zapisaniu na kartce papieru lub w aplikacji mobilnej listy zadań, które musimy wykonać. Po realizacji któregoś zadania wykreślamy je. Z czasem widać postępy i dostrzegamy, że już niewiele brakuje nam do osiągnięcia celu. Najlepiej jest zacząć od najłatwiejszego zadania. Taki sukces na samym początku nastawia bardzo pozytywnie.

Planowanie zadań

Szkolenia motywacyjne dla pracowników

Szkolenia motywacyjne dla pracowników to coraz popularniejsza forma inwestowania w zasoby ludzkie w organizacjach. Są one wykorzystywane przez managerów i liderów, którzy chcą podnieść motywację pracowników i zwiększyć ich zaangażowanie w pracę. To taka forma szkoleń, które skupiają się na rozwoju umiejętności i technik motywacyjnych dla pracowników. Ich celem jest zwiększenie zaangażowania pracowników, podniesienie poziomu ich motywacji i zwiększenie efektywności pracy. Szkolenia te mogą dotyczyć różnych kwestii, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, budowanie relacji z klientami i współpracownikami czy też innych tak zwanych kompetencji miękkich.

Korzyści dla organizacji wynikające z przeprowadzenia szkoleń motywacyjnych są wielorakie. Przede wszystkim szkolenia te mogą pomóc w poprawie klimatu w pracy, zwiększeniu zaangażowania pracowników i obniżeniu absencji. Zwiększenie efektywności pracy jest jednym z najważniejszych efektów szkoleń motywacyjnych, co przekłada się na większe zyski dla organizacji.

Obiekt na imprezy firmowe, Dwór Korona Karkonoszy, Sosnówka k. Karpacza

Szkolenia motywacyjne mogą również pomóc w budowaniu zaangażowania pracowników w organizację. Poprzez udział w szkoleniach pracownicy czują się docenieni i zauważeni przez pracodawcę, co wpływa pozytywnie na ich poziom motywacji i zaangażowania. Ponadto, szkolenia te pomagają w zwiększeniu poziomu zadowolenia pracowników z pracy, co wpływa na ich lojalność wobec organizacji.

Warto również zauważyć, że szkolenia motywacyjne dla pracowników to inwestycja w rozwój zasobów ludzkich organizacji. Poprzez zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie motywacji i kompetencji miękkich, organizacja może zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy i przyciągnąć lepszych pracowników. Dzięki nim można osiągnąć również tak bardzo oczekiwany w każdej firmie efekt synergii. Czyli rozwój firmy oparty na nowych pomysłach i rozwiązaniach nieosiągalnych dla pojedynczego pracownika.

O ogromnej mocy motywacji w pracy

Pracownicy są podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jednak samo zatrudnienie wybitnych osób jeszcze nie decyduje o ostatecznym sukcesie. Zadaniem pracodawcy jest sprawienie, by owa grupa pracowników chciała ze sobą współpracować, z łatwością realizowała swoje zadania zawodowe, chętnie podejmowała się nowych wyzwań i z pełnym zaangażowaniem dążyła do wyznaczonych celów. A do tego potrzeba motywacji.

Motywacja działa jak motor napędowy. Dodaje sił i chęci do działania. Dzięki niej pracownicy są w stanie pracować wydajniej i osiągać lepsze rezultaty. Praca daje im satysfakcję i spełnienie, a dzięki ich dużemu zaangażowaniu firma się rozwija i pnie w górę po szczeblach rynkowej hierarchii. Zmotywowani pracownicy nie czują potrzeby zmiany pracy. Ponadto rozsiewają wokół siebie pozytywną atmosferę, co sprawia, że czas spędzony w firmie jest przyjemniejszy i przekłada się na dobre samopoczucie pracowników poza godzinami pracy.

Wpływ na motywację zespołu ma m.in. pracodawca. Warto mieć na uwadze, że kształtowanie motywacji to proces złożony i wymagający. Czasem sam system motywowania może nie być wystarczający. W niektórych przypadkach pomocne może okazać się spotkanie ze specjalistą, który rozbudzi motywację u pracowników. Kiedy zorganizować takie warsztaty? I jakie ćwiczenia na warsztaty z motywacji przyniosą najlepsze rezultaty?

Dążenie do sukcesu

Warsztaty z motywacji – co można robić?

Warsztaty z motywacji to idealna okazja dla każdej osoby, która chce zwiększyć swoją motywację i zapał do pracy. Często na takich szkoleniach stosuje się różnego rodzaju ciekawe ćwiczenia motywacyjne, które pomagają uczestnikom utrzymać pozytywne nastawienie i osiąganie celów. Poniżej kilka interesujących ćwiczeń, jakie mogą zostać zastosowane na warsztatach z motywacji.

Blok CTA

Wyjazd motywacyjny dla pracowników?

Najlepiej w góry!
Zamek księcia Henryka i widok na Zalew Sosnówka

Wyzwanie „słowo na dziś”

To proste, ale skuteczne ćwiczenie, które można zastosować na początku każdego dnia warsztatów. Każdego ranka organizatorzy mogą wybierać losowo słowo, które staje się słowem kluczowym na ten dzień. Uczestnicy powinni wykorzystać to słowo w ciągu dnia w kontekście swojego życia zawodowego, na przykład wybierając konkretne zadania czy aktywności, które związane są z tym słowem. To ćwiczenie pomaga uczestnikom skupić się na swoich celach i wyzwaniach na dany dzień.

„Ściana motywacyjna”

To kreatywne ćwiczenie, które pozwala na zbudowanie motywacyjnej przestrzeni, w której uczestnicy będą mogli się inspirować i zmotywować. Organizatorzy mogą przygotować dużą tablicę lub płótno, na którym uczestnicy będą mogli umieszczać swoje cele, motywacyjne cytaty, inspirujące obrazy czy zdjęcia, które reprezentują ich cele. Ta ściana motywacyjna będzie służyć jako codzienne źródło inspiracji i motywacji.

Szkolenie dla firm

„Pierścień motywacji”

To ćwiczenie polega na utworzeniu grupy osób, które wzajemnie będą sobie pomagać w utrzymaniu motywacji i zapału. Każdy uczestnik otrzymuje pierścień, który symbolizuje jego zobowiązanie do utrzymywania motywacji i regularnego podejmowania działań, które przyczyniają się do osiągania jego celów. Podczas warsztatów uczestnicy mogą dzielić się swoimi postępami i wyzwaniami, a także motywować się nawzajem do dalszej pracy.

„Kartka marzeń”

To klasyczne ćwiczenie, które polega na stworzeniu listy swoich marzeń i celów życiowych. Uczestnicy zapisują swoje cele na kartkach papieru, które następnie umieszczają w specjalnej skrzynce. Ta skrzynka stanowi symboliczny krok w kierunku osiągania swoich celów. Organizatorzy mogą również zachęcać uczestników do dzielenia się informacjami w swoich celach z innymi

Kiedy warto wykorzystać ćwiczenia na warsztaty z motywacji dla pracowników?

Spadek motywacji powoduje obniżenie wydajności pracy zespołu. W konsekwencji pracownicy nie realizują wyznaczonych celów, a firma stoi w miejscu – nie rozwija się i nie generuje maksymalnych zysków.

Brak motywacji do działania może niszczyć atmosferę w firmie. Pracownicy niechętnie przychodzą do pracy, źle czują się na swoich stanowiskach. Ich negatywne nastroje odbijają się na innych – nawet na tych najbardziej zmotywowanych. W firmie dochodzi do częstszych konfliktów, mniejszych i większych sprzeczek. Pracownicy nie potrafią się dogadać, co zaburza ich funkcjonowanie w firmie i utrudnia sprawną realizację obowiązków zawodowych.

Brak motywacji może być jedną z przyczyn zwiększonej rotacji pracowników. Jeśli pracownik nie widzi celu w tym, co robi, a wykonywane obowiązki nie dają mu satysfakcji, chętniej zmieni pracę na inną.

Spadek efektywności działań zespołu, zła atmosfera w pracy i zwiększenie rezygnacji z pracy spowodowane brakiem motywacji to wskazania do tego, by wdrożyć odpowiednie kroki naprawcze. Często najlepszym rozwiązaniem jest organizacja warsztatów, które, poza podniesieniem motywacji, pozwolą pracownikom chociaż na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków, odstresują ich i rozluźnią atmosferę w firmie. Ponadto będą ciekawą metodą integracji. Jakie ćwiczenia na warsztaty z motywacji warto wykorzystać?

Budowa maszyny Goldberga, impreza firmowa w Dworze Korona Karkonoszy

Pomysły ćwiczeń na warsztaty z motywacji

Warsztaty z motywacji to idealna okazja dla każdej osoby, która chce zwiększyć swoją motywację i zapał do pracy. Takie szkolenia oferują mnóstwo ciekawych pomysłów i narzędzi, które mogą pomóc uczestnikom w utrzymywaniu pozytywnego nastawienia i osiąganiu swoich celów. Oto kilka pomysłów, jakie można wykorzystać na warsztatach z motywacji.

Ćwiczenia asertywności

Asertywność to jedna z kluczowych umiejętności, która pozwala na skuteczne wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań. Warsztaty z motywacji mogą zawierać ćwiczenia asertywności, które pomogą uczestnikom nauczyć się wyrażać swoje zdanie w sposób pozytywny i konstruktywny.

Wyzwanie „100 dni motywacji”

To ciekawe wyzwanie, które polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu motywacji przez 100 dni. Uczestnicy tworzą listę swoich celów i codziennie podejmują konkretne działania, które przyczyniają się do ich realizacji. Taki program motywacyjny pozwala na regularne podejmowanie aktywności i utrzymywanie pozytywnego nastawienia.

Ćwiczenia mindfulness

Mindfulness to technika, która polega na skupieniu się na teraźniejszości i odczuwaniu chwilowego spokoju. Ćwiczenia mindfulness, takie jak medytacja czy joga, mogą pomóc w redukcji stresu i poprawieniu samopoczucia. Są idealne na warsztaty z motywacji, ponieważ pomagają skoncentrować się na swoich celach i wyzwaniach.

Grupa kobiet ćwiczących w plenerze

Inspirujące historie sukcesu

Często inspirujące historie sukcesu innych osób mogą pomóc w zwiększeniu motywacji. Na warsztaty z motywacji organizatorzy mogą zaprosić gości, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i opowiedzą, jak udało im się osiągnąć sukces. Takie opowieści motywują uczestników i pomagają im wierzyć że osiągnięcie celu jest realne.

Cele szkoleń motywacyjnych

Główne cele szkoleń motywacyjnych to:

 • zwiększenie zrozumienia znaczenia motywacji w pracy;
 • nauka technik i narzędzi motywacyjnych;
 • zwiększenie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań pracowników;
 • nauka budowania i utrzymywania pozytywnych relacji w pracy;
 • nauka radzenia sobie ze stresem i presją w pracy;
 • zwiększenie efektywności pracy.
Młodzi ludzie w pracy

Przykłady ćwiczeń motywacyjnych dla pracowników

Ćwiczenia motywacyjne dla pracowników to skuteczny sposób na zwiększenie zaangażowania i motywacji w pracy. Dzięki nim pracownicy zyskują nowe umiejętności i zdolności, które pomagają im osiągać cele w pracy. Oto kilka przykładów ćwiczeń motywacyjnych dla pracowników.

Ćwiczenie „Cele SMART”

Ćwiczenie to polega na ustaleniu celów, które są konkretnie sformułowane, mierzalne, osiągalne, istotne i określone czasowo. Nazwa pochodzi od pierwszych liter tych przymiotników w języku angielskim (ang. SMART). Pracownicy piszą na kartkach swoje cele, które chcą osiągnąć w pracy, a następnie omawiają je w grupie. W ten sposób, pracownicy mają jasno określone cele, które pomogą im skupić się na osiąganiu konkretnych wyników. Ważne też jest to, że cele te są faktycznie realne do osiągnięcia w krótkim terminie. Łatwo też zweryfikować postępy. A publiczna deklaracja dodatkowo motywuje pracowników do ich realizacji.

Ćwiczenie „Feedback 360”

Ćwiczenie to polega na zbieraniu opinii od różnych osób w firmie na temat pracy danego pracownika. Pracownik otrzymuje informacje zwrotne od swoich współpracowników, przełożonego i podwładnych na temat swojego zachowania i umiejętności w pracy. Dzięki temu, pracownik otrzymuje rzetelną informację na temat swojej pracy i może wziąć ją pod uwagę podczas swojego rozwoju zawodowego. Można przeprowadzić takie ćwiczenie motywacyjne na szkolenie. Najlepiej jednak zrobić to na szkoleniu wyjazdowym w ramach warsztatów z motywacji. Neutralne środowisko i luźna atmosfera pozwoli na szczere wypowiedzi. A te będą lepiej odebrane i przyswojone, jeśli podane zostaną w zabawowej formie, bez zbędnego krytykanctwa.

Centrum Imprez Plenerowych Dworu Korona Karkonoszy

Ćwiczenie „Karta mocnych stron”

Ćwiczenie to polega na wykorzystaniu metody pozytywnej psychologii, która skupia się na rozwoju mocnych stron pracownika. Pracownik wypełnia kartę, na której zapisuje swoje mocne strony i umiejętności, a następnie omawia je z zespołem. Dzięki temu, pracownik zyskuje pewność siebie i motywację do wykorzystania swoich mocnych stron w pracy. To ćwiczenie motywacyjne dla pracowników można też przeprowadzić w innej  formie. Na przykład na pustych kartkach wpisujemy imię i puszczamy kartkę do kolejnej osoby. Jej zadaniem jest wypisanie jednej cechy osoby, której imię jest na kartce. Następnie kartki krążą, aż zatoczą koło i kartki wrócą do ich właścicieli. Poszczególni pracownicy będą mogli zobaczyć, jakie mocne strony widzą u nich koledzy i przełożeni. Taka wzajemna motywacja pracownicza naprawdę wyzwala sporo pozytywnej energii i wielu osobom pozwala uwierzyć we własne możliwości.

Ćwiczenie „Projekt Dream Team”

To ćwiczenie motywacyjne zaczyna się od podziału pracowników na zespoły. Następnie wyznaczamy wyzwanie związane z osiągnięciem celu w ramach konkretnego projektu. Zadanie to wymaga od pracowników współpracy i wykorzystania swoich umiejętności do osiągnięcia celu. Dzięki temu pracownicy zyskują poczucie wspólnoty i motywację do osiągnięcia wspólnego celu. Dobrym przykładem takiej zabawy team buildingowej jest wspólna budowa maszyny Goldberga.

Budowa maszyny Goldberga, impreza firmowa w Dworze Korona Karkonoszy

Ćwiczenie motywacyjne „Codzienna dziękczynność”

Ćwiczenie to polega na zapisywaniu codziennie kilku pozytywnych rzeczy, jakie wydarzyły się w pracy lub w życiu prywatnym. Pracownicy mają za zadanie zapisywać co najmniej jedną rzecz dziennie, za którą są wdzięczni. Dzięki temu, pracownicy zyskują pozytywne nastawienie do pracy i otaczającej ich rzeczywistości. Taki zbiór uświadomionych pozytywnych bodźców może uzmysłowić pracownikom, że mają naprawdę fajną pracę i otaczają ich życzliwi ludzie. A to z kolei bardzo cenny element employer brandingu. To także fundament budowy dobrej atmosfery w firmie i mocnego zespołu.

Skuteczne ćwiczenia na warsztaty z motywacji

Warsztaty z motywacji to początek drogi to tego, by wykształcić silną motywację u pracowników, która będzie nakręcać ich do działania i ułatwi osiąganie wyznaczonych celów – zarówno tych osobistych, dotyczących własnej pracy i kariery, jak i celów ogólnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Celem gier i zabaw motywacyjnych jest określenie obecnego poziomu motywacji w zespole i wskazanie obszarów, które wymagają poprawy. Co więcej, ćwiczenia na warsztaty z motywacji:

 • dostarczają cennej wiedzy z zakresu pozafinansowych źródeł motywacji,
 • uczą współpracy i efektywnej komunikacji ze współpracownikami, a także pokazują korzyści, jakie mogą z tego płynąć,
 • skutecznie odstresowują,
 • wspomagają umiejętność przekazywania krytyki i pochwał – pomocne dla przełożonych/liderów zespołu.

Ćwiczenia na warsztaty z motywacji powinny opierać się na zasadzie współzawodnictwa. Jest to sposób na to, by uświadomić każdemu pracownikowi, jak dużą rolę odgrywa w zespole i jak przyczynia się do jego sukcesu, a także jak dużo pracownicy mogą osiągnąć, działając jako jeden, sprawnie funkcjonujący organizm.

Zespół pracowniczy - ćwiczenia z motywacji

Ćwiczenia na warsztaty z motywacji – przykłady

Znakomitym ćwiczeniem na warsztaty z motywacji jest budowa maszyny Goldberga. Maszyna Goldberga to urządzenie zbudowane z różnych mechanizmów – jeden mechanizm napędza kolejny itd. Na czym polega zadanie? Pracownicy, podzieleni na kilkuosobowe grupy, muszą przygotować poszczególne części urządzenia z rozmaitych przekładni, klocków i innych elementów. Części po połączeniu powinny stworzyć jedną, dobrze działającą maszynę. Kluczem do sukcesu są: dobra organizacja pracy, logiczny podział obowiązków i sprawna komunikacja. Zabawa napędza motywację i doskonale integruje.

Maszyna Goldberga, Dwór Korona Karkonoszy, Sosnówka k. Karpacza

W ramach ćwiczeń na warsztaty z motywacji można zorganizować szkolenie branżowe, które podniesie kwalifikacje pracowników, a tym samym zmotywuje do dalszego działania i poszerzania swoich umiejętności.

Ponadto można wykorzystać takie techniki jak:

 • wizualizacja i analiza celów,
 • analiza negatywnych konsekwencji niezrealizowanych zadań,
 • analiza pozytywnych konsekwencji zrealizowanych zadań,
 • metoda szwajcarskiego sera,
 • zasada 5 minut, 
 • zmiana znaczenia pracy.

Ćwiczenia na warsztaty z motywacji to pomocne narzędzie, które może znaczenie poprawić jakość pracy grupy. Jednak aby warsztaty przyniosły najlepsze efekty, warto zorganizować je poza siedzibą firmy – na przykład podczas wycieczki pracowniczej. Na neutralnym gruncie łatwiej o skupienie. Wokół nie ma żadnych rozpraszaczy, pracownicy mogą chociaż na chwilę wyjść ze swoich firmowych ról i całą swoją uwagę skupić na temacie kursu. Atrakcyjne miejsce na firmowy wyjazd zachęci pracowników do uczestnictwa w warsztatach z motywacji. 

Najczęściej zadawane pytania

Jak ćwiczyć motywację?

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na ćwiczenie motywacji jest poznanie odpowiednich metod i technik. Warsztaty z motywacji mogą być organizowane zarówno dla grupy pracowników w firmie, jak i dla indywidualnych osób. Szkolenia te mogą być dostępne w formie online lub stacjonarnej. Istnieje również wiele darmowych materiałów i narzędzi dostępnych w Internecie, które można wykorzystać do samodzielnej nauki.

Warsztaty dla firm Karpacz i okolice?

Karpacz to jedna z najchętniej wybieranych destynacji turystycznych w Polsce. Jednak nie tylko turyści cenią sobie wspaniałe panoramy w Karkonoszach oraz wyjątkową atmosferę górskiego kurortu. Także klienci biznesowi, poszukujący atrakcyjnych lokalizacji na spotkania firmowe chętnie korzystają z bogatej bazy noclegowej i gastronomicznej w tym regionie. Działa tu sporo agencji eventowych, oferujących kompleksowe usługi w przemyśle spotkań. Jedną z nich jest Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce koło Karpacza, dysponująca własnym centrum konferencyjno-eventowym z Centrum Imprez Plenerowych.

Jakie są techniki motywacyjne?

Podczas warsztatów z motywacji uczestnicy mogą nauczyć się różnych technik i strategii, które pomogą im znaleźć w sobie siłę i motywację do działania. Najpopularniejsze to: analiza celów; pozytywne myślenie; skoncentrowanie się na działaniu; lista korzyści; nowe bodźce; motywacja grupowa; wizualizacja osiągniętego celu; strategie radzenia sobie ze stresem; współpraca i komunikacja.

Ćwiczenia na warsztaty z motywacji?

Ćwiczenia z motywacji to forma szkolenia, które ma na celu zwiększenie motywacji i zaangażowania w pracy. Motywacja jest kluczowym elementem osiągania celów i sukcesu, ale może być trudna do utrzymania w dłuższej perspektywie. Warsztaty z motywacji to sposób na przyswojenie narzędzi i technik, które pomogą utrzymać wysoki poziom motywacji i skupienia na osiągnięciu swoich celów.

Szybki kontakt Zamów ofertę