Jak osiągnąć efekt synergii w pracy zespołowej?

PoradyTeam Building
Jak osiągnąć efekt synergii w pracy zespołowej?

Przemyślana praca zespołowa może przynieść zdecydowanie lepsze efekty niż działanie w pojedynkę. Kluczem do sukcesu jest osiągnięcie efektu synergii. Czym jest efekt synergii w pracy zespołowej? I jak go wypracować? 

Wiele firm działa na zasadach pracy zespołowej. Zespół to grupa ludzi dążących do osiągnięcia wspólnego celu, współpracujących ze sobą na zasadach trwałych lub tymczasowych. Zespół zwykle liczy od kilku do kilkunastu osób, choć zdarzają się grupy nawet kilkusetosobowe. 

Kluczem do sukcesywnej pracy w zespole jest jasny podział ról, zadań i odpowiedzialności. Dzięki temu możliwe jest uzupełnianie się kompetencjami i umiejętnościami w realizacji celów, gromadzenie większej ilości informacji, wzajemne motywowanie i wspieranie w działaniu. Połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia poszczególnych członków grupy prowadzi do osiągnięcia efektu synergii w pracy zespołowej. Czym jest efekt synergii? 

Twój zespół stracił werwę?

Przywrócimy Twoim pracownikom chęć do działania!

Czym jest efekt synergii w pracy zespołowej? 

Synergia to współdziałanie w taki sposób, który pozwoli osiągnąć większy efekt niż suma efektów wygenerowanych samodzielnie przez poszczególne jednostki. Wielu teoretyków określa synergię jako „2+2=5”. Oznacza to, że łącząc siły, wiedzę, umiejętności i doświadczenia pojedynczych osób, otrzymamy tzw. wartość dodaną. Praca będzie wydajniejsza i przyniesie lepsze efekty. 

Efekt synergii w pracy zespołowej to współdziałanie w realizacji celu. To wykorzystywanie własnych zalet i niwelowanie słabości przy wsparciu innych, przy jednoczesnym poszanowaniu różnic występujących między poszczególnymi członkami grupy. Zespół jest jednym organizmem, ale składającym się z różnych osobowości. Dzięki wykorzystaniu potencjału każdej z nich, możliwe jest osiąganie najlepszych efektów. 

Jak osiągnąć efekt synergii w pracy zespołowej? 

Zespół musi wiedzieć, do czego dąży. Dlatego w pierwszej kolejności należy określić cel, który nakreśli wizję codziennej pracy grupy. Cel powinien być zgodny z zasadami SMART, czyli skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. 

Kluczem do skrupulatnej realizacji kolejnych kroków w drodze do celu, jest jasny system motywacyjny. Pracowników trzeba odpowiednio napędzać do działania. Cały czas dawać im impuls, który zachęci ich do podejmowania nowych wyzwań. 

Aby osiągnąć efekt synergii w pracy zespołowej, trzeba działać uważnie i z pełnym zaangażowaniem. Poszczególni członkowie zespołu nie mogą bać się wyrażać własnych opinii czy podsuwać niekonwencjonalnych rozwiązań. Każdy temat należy porządnie przedyskutować, by niwelować błędy i realizować zadania w najlepszej możliwej jakości. Zasady pracy zespołowej powinny być jasne, zrozumiałe do wszystkich, dopasowane do potrzeb grupy i celu, jaki musi zrealizować.  

Działając w zespole, pracownicy są w stanie podjąć większe ryzyko, niż działając w pojedynkę. Związane jest to z grupową odpowiedzialnością za wszelkie działania. I choć odważne decyzje w niektórych przypadkach mogą okazać się najtrafniejsze, to należy zachować pełną ostrożność, podejmując je. Zespół powinien mieć na uwadze negatywne skutki, jakie może przynieść określone działanie.

W pracy w zespole dużą rolę odgrywa manager. Lider zarządza zespołem, a przy tym może uczestniczyć w wykonywaniu zadań cząstkowych. Dobry lider słucha swoich podwładnych. Pozwala im podsuwać pomysły i rozwiązania, a także szanuje inność i odmienne zdanie poszczególnych członków grupy. Jeśli manager zaczyna narzucać innym swoje zdanie i własne rozwiązania, należy powierzyć zadanie kierowania zespołem innej osobie.  

Efekt synergii w pracy zespołowej a zjawisko „grupowego myślenia” 

Aby praca zespołowa przyniosła najlepsze korzyści, w skład grupy powinny wchodzić osoby reprezentujące różne punkty widzenia i umiejące bronić swojego stanowiska. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, efekt synergii w pracy zespołowej osiągnie się tylko wtedy, gdy grupa będzie współdziałać, jednocześnie zachowując indywidualizm każdej osoby. W synergii chodzi o to, by sumować wiedzę i kwalifikacje wszystkich członków jako odrębnych jednostek, a nie zlewać je w jedną całość. W innym przypadku zamiast synergii osiągniemy tzw. zjawisko myślenia grupowego.

Według Irvinga L. Janisa myślenie grupowe to „szybki i łatwy sposób myślenia, który występuje wówczas, gdy ludzie są członkami spójnej grupy dążącej do jednomyślności, powodując w efekcie lekceważenie innych możliwych sposobów myślenia”. Innymi słowy – jest to sytuacja, w której zespół nie wykorzystuje w pełni potencjału każdego członka. A przez to nie jest w stanie osiągnąć efektu synergii. Myślenie grupowe nie przynosi takich samych korzyści jak synergia. Pracownicy znajdują mniej rozwiązań, nie są w stanie dogłębnie przedyskutować i przeanalizować każdego tematu. Dlatego nie osiągają maksymalnych efektów i nie odnoszą spektakularnych sukcesów.  

Konflikty, które niszczą efekt synergii w pracy zespołowej 

Efektywna praca w zespole to klucz do tego, by bez problemów realizować wszystkie cele i odnosić spektakularne sukcesy. Jednak aby działania grupy były w pełni wydajne, jej członkowie muszą się dobrze dogadywać. Komunikacja na niejasnych zasadach, ciągłe sprzeczki i spiętrzające się nierozwiązane konflikty mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. 

Aby osiągnąć efekt synergii, należy zadbać o pozytywną atmosferę w zespole. Pracownicy powinni czuć się komfortowo i swobodnie w firmie. W przyjaznej, luźnej atmosferze pracuje się zdecydowanie przyjemniej i, co najważniejsze, wydajniej. 

Duże znaczenie w kwestii tworzenia atmosfery w miejscu pracy mają relacje między poszczególnymi członkami zespołu. Pracodawca, chcąc umożliwić pracownikom lepsze poznanie i zbudowanie silnych więzi, powinien zadbać o integrację. Cykliczne wyjścia w pracowniczym gronie, imprezy firmowe, szkolenia integracyjne, wyjazdy integracyjne i inne wspólne aktywności zbliżą do siebie pracowników, rozluźnią atmosferę w grupie, zniwelują konflikty i skutecznie zmotywują zespół do działania.  

Wyjazd integracyjny z elementami team buildingu – sposób na wzmocnienie zespołu  

Jednym z najlepszych sposobów na integrację pracowników jest organizacja wyjazdu firmowego. Wycieczka powinna obfitować w ciekawe atrakcje i zabawy, które ułatwią pracownikom lepsze poznanie i pozwolą na zacieśnienie więzi, a także zadania team buildingowe, które wzmocnią ich jako grupę. Team building to, jak wskazuje nazwa, budowa zespołu. Proces realizuje się poprzez starannie dobrane gry, warsztaty i inne aktywności. Zadania team buildingowe wyposażają pracowników w cenne umiejętności przydatne w codziennej pracy, uczą ich skutecznej komunikacji i poprawiają jakość współpracy.  

Zabawy team buildingowe, które można wykorzystać na wyjeździe integracyjnym, to:

  • firmowe igrzyska olimpijskie – drużynowa rywalizacja w różnych konkurencjach sportowych,
  • budowa maszyny Goldberga – grupowe tworzenie skomplikowanego mechanizmu składającego się z różnych przekładni, drewnianych klocków, dźwigni i innych elementów,
  • turniej kulinarny – rywalizacja w takich konkurencjach jak ślepy test smaku czy ubijanie piany,
  • gry scenariuszowe – np. kryminalne zagadki Karkonoszy organizowane przez Dwór Korona Karkonoszy, czyli gra, w której uczestnicy muszą wspólnymi siłami rozwiązać tajemnicę zbrodni,
  • paintball – prawdziwa bitwa paintballowa według specjalnego scenariusza (np. opartego na klasycznej bitwie historycznej).

Wyjazd integracyjny to nie tylko doskonały sposób na budowę zgranej grupy pracowniczej, która z łatwością osiągnie efekt synergii w pracy zespołowej, ale także gwarancja wyśmienitej zabawy i niesamowitych emocji, które wygenerują wiele wspaniałych wspomnień. Wspólne doświadczenie bez wątpienia zbliży do siebie pracowników i pozytywnie wpłynie na ich codzienną pracę. 

Szybki kontakt Zamów ofertę