Zła atmosfera w pracy? Zadbaj o integrację pracowników!

IntegracjaPoradyTeam Building
Zła atmosfera w pracy

Trudno być produktywnym i pracować wydajnie, jeśli firmowa atmosfera pozostawia wiele do życzenia. Zła atmosfera w pracy może negatywnie wpływać zarówno na kadrę pracowniczą, jak i na całą firmę. Pracownicy mają mniej motywacji do działania, źle czują się pośród swoich współpracowników i nie dają z siebie 100%, a przez to firma nie generuje maksymalnych zysków, nie odnosi sukcesów i nie rozwija się. Dobra atmosfera powinna stanowić jeden z filarów funkcjonowania firmy. Jak o nią dbać? I jak mogą pomóc spotkania i wyjazdy integracyjne? 

Dobra atmosfera działa jako motywator  

 

O tym, jak ważna jest dobra atmosfera w miejscu pracy, wiadomo nie od dziś. Badania pokazują, że atmosfera ma ogromny wpływ na jakość wykonywania obowiązków zawodowych przez kadrę. W miłej atmosferze pracuje się przyjemniej i wydajniej. Pracownicy nie mają problemu z pracą zespołową, bo dobrze czują się w towarzystwie swoich koleżanek i kolegów. Mają dużą motywację do pracy i chętniej angażują się w dodatkowe projekty. Efektywna praca zatrudnionych osób to nowe możliwości dla firmy. Przedsiębiorstwo może się rozwijać, osiągać wyznaczone cele i odnosić sukcesy na rynku.  

Blok CTA

Wydajność zespołu zdecydowanie spadła?

Czas popracować nad integracją grupy.
Mamy na to sprawdzone sposoby!
Miejscowość letniskowa Sosnówka k. Karpacza, widok na zalew

Dobra atmosfera w pracy to jeden z czynników, który może obniżać wskaźnik rotacji pracowników. Zatrudnieni czują się przywiązani do firmy i darzą lojalnością swojego pracodawcę. Rzadziej dotyka ich problem „wypalenia zawodowego”, a przez to nie tracą energii do pracy i chętniej zostają na zajmowanych stanowiskach. Pytanie zatem, skąd bierze się zła atmosfera w pracy?  

integracja w grupie
Integracja firmowa

Jak ocenić atmosferę w pracy?

Ocena atmosfery w pracy może być subiektywna i zależy od wielu czynników. Jakich? Takich jak kultura organizacyjna, relacje między pracownikami i kadrą kierowniczą, styl pracy, poziom stresu, możliwości rozwoju, warunki pracy, a także indywidualne preferencje i wartości.

Jednym z najważniejszych sposobów na ocenę atmosfery w pracy jest obserwacja i słuchanie innych pracowników oraz własnych odczuć. Przyjrzyj się, jak ludzie ze sobą rozmawiają, jakie są ich reakcje na zmiany, jak radzą sobie z trudnościami, jakie są ich opinie na temat warunków pracy.

Można też poprosić o opinie innych pracowników, na przykład poprzez ankiety lub rozmowy indywidualne. Ważne jest jednak, aby zapewnić anonimowość, aby pracownicy mogli swobodnie wyrażać swoje opinie.

Warto również zwrócić uwagę na wskaźniki takie jak rotacja pracowników, absencja, oraz wydajność, które mogą być sygnałem problemów w przestrzeganiu kultury organizacyjnej firmy i w atmosferze pracy.

Ostatecznie, najlepszym sposobem na ocenę atmosfery w pracy jest zaangażowanie się w pracę zespołową i budowanie pozytywnych relacji z innymi pracownikami. Pozwoli to na lepsze zrozumienie sytuacji w firmie i pozwoli wpłynąć na poprawę atmosfery pracy.

Jak stworzyć przyjazne środowisko pracy?

Choć oczywiste jest, że dobra atmosfera pracy wpływa na wydajność i znacznie zmniejsza rotację kadr oraz odpływ pracowników, to i tak obszar ten często jest zaniedbywany przez pracodawców. Co zatem zrobić, żeby w miejscu pracy była przyjazna atmosfera dla zespołu? Przed wszystkim trzeba znaleźć choć trochę czasu na normalną rozmowę z pracownikami. Idealne do tego są różnego rodzaju imprezy firmowe, spotkania integracyjne, szkolenia i warsztaty integracyjne. Jeśli z jakiegoś powodu trudno jest zorganizować spotkanie z pracownikami, to warto po prostu przygotować anonimowe ankiety z miejscem na otwarte pytania i odpowiedzi. Można też spytać wprost, czy w pracy panuje zła atmosfera i jak zdaniem pracowników szybko poprawić atmosferę w firmie.

Budowanie dobrej atmosfery nie musi być trudne. Wystarczy znać przyczynę niezadowolenia załogi, ale też oczekiwania współpracowników. Doświadczony manager doskonale wie, że motywacja pracowników i budowanie dobrej atmosfery w zespole to ciągły proces. Nawet w grupie ludzi na pozór dobrze się znających i lubiących, dochodzi czasem do zgrzytów i nieporozumień. Trzeba zawsze tworzyć pole do tego, by problemy szybko rozpoznać, jasno określić i w porę eliminować.

Atrakcje na imprezy firmowe – degustacja piwa rzemieślniczego

Zła atmosfera w pracy – skąd się bierze? 

W pracy spędzamy 1/3 naszego życia, dlatego niezwykle ważne jest, aby dawała nam satysfakcję. Trudno jednak w pełni skupić się na obowiązkach zawodowych, rozwijać karierę i osiągać wyznaczone cele biznesowe, kiedy samo przyjście do firmy powoduje, że serce nam przyspiesza, pojawia się niepokój i pogarsza samopoczucie. Toksyczna atmosfera w firmie może zabijać całą radość z pracy.  

Zła atmosfera w pracy może być wynikiem zarówno nieodpowiedniego zarządzania, jak i zachowań samych pracowników. Do głównych przyczyn kiepskiej atmosfery zaliczymy: 

 • słabą integrację pracowników, 
 • niesprawiedliwe traktowanie,  
 • złą komunikację w grupie,  
 • niejasny podział obowiązków, brak ściśle określonych zasad i reguł postępowania oraz chaos organizacyjny, 
 • plotkowanie i ciągłe konflikty, 
 • brak wsparcia ze strony przełożonego i współpracowników, 
 • brak szacunku, 
 • nadmiar obowiązków i przeciążenie pracą, 
 • nieumiejętność współpracy i niezdrową rywalizację. 
Integracja zespołu – budowanie maszyny Goldberga, Dwór Korona Karkonoszy, Sosnówka

Toksyczna atmosfera w firmie może skutecznie utrudniać sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych. Przez to negatywnie odbija się oczywiście na funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Jak radzić sobie ze złą atmosferą w pracy? 

Zła atmosfera w pracy – jak sobie z nią radzić? 

Dbanie o dobrą atmosferę w firmie to obowiązek pracodawcy. Przełożony przede wszystkim powinien zacząć od siebie. Szef ma świecić przykładem i być wzorem do naśladowania dla swoich podwładnych. Jak pracodawca może poprawić atmosferę w pracy? 

Wyznacz jasne zasady

Chaos organizacyjny to najprostsza droga do napiętej atmosfery w pracy. Pracownicy muszą znać zakresy swoich obowiązków. Powinni wiedzieć, do kogo mogą zwrócić się z daną sprawą, pytaniem, czy problemem. Pracodawca powinien zadbać o komunikację. Komunikacja wewnętrzna jest bowiem ważnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Ważne jest, by wysyłać jasne, zrozumiałe komunikaty i dawać feedback pracownikom. Raz na jakiś czas warto zorganizować spotkanie firmowe, podczas którego zatrudnieni z różnych szczebli będą mogli wyrazić swoje opinie dotyczące różnych obszarów działania firmy, przedstawić propozycje, pomysły i opowiedzieć o problemach.

Zła atmosfera w pracy

Bądź fair 

Brak szacunku, wywyższanie się, czy faworyzowanie niektórych osób to jedne z głównych przyczyn powstawania konfliktów w pracy. Pracownicy, którzy czują, że są traktowani niesprawiedliwie, nie angażują się w pełni w swoje obowiązki zawodowe, tracą motywację do działania i są bardziej skłonni do tego, żeby utrudniać pracę swoim współpracownikom. Pracodawca powinien traktować wszystkich tak samo i z szacunkiem. Powinien świecić przykładem i propagować dobre zachowania. 

Wspieraj  

Wsparcie pracodawcy jest niezwykle ważne. Pracownicy, którzy czują się docenieni przez przełożonego, mają więcej motywacji i działają efektywniej. Pracodawca powinien chwalić sukcesy pracowników, doceniać ich wkład włożony w rozwój firmy i wspierać ich, gdy poniosą porażkę.  

Rozwiązuj konflikty

Nierozwiązane konflikty mogą się spiętrzać i prowadzić do poważniejszych problemów, które skutecznie utrudnią normalną pracę i negatywnie wpłyną na całe przedsiębiorstwo. Niezwykle ważne jest, aby wszelkie konflikty rozwiązywać na bieżąco, nie wciągać w sprzeczki osób trzecich i nie plotkować.

Współpraca między pracownikami - nauka słuchania innych

Propaguj ideę pomagania 

Wzajemna pomoc i chęć współpracy to ważne czynniki kształtujące dobrą atmosferę w firmie. Pracodawca powinien tworzyć w pracy środowisko sprzyjające współpracy.  

Zadbaj o integrację 

Bardzo ważna – a wręcz nawet najważniejsza – jest integracja. Jak integracja może poprawić złą atmosferę w pracy? 

Jakie czynniki składają się na atmosferę w pracy?

Atmosfera w pracy zależy od wielu czynników. Wśród najważniejszych wymienia się zwykle kulturę organizacyjną, czyli wartości i normy, które są wyznawane i respektowane przez pracowników i kierownictwo. Relacje między pracownikami także są ważne, podobnie jak wsparcie i komunikacja. Dobra komunikacja między pracownikami a zarządem, wsparcie ze strony przełożonych i kolegów z pracy, a także adekwatne narzędzia i systemy pozwalają stworzyć przyjazną atmosferę. Należy także zadbać o warunki pracy, wynagrodzenie i bonusy, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i plan emerytalny. Dla pracowników ważna jest jeszcze szansa rozwoju zawodowego, czyli szkolenia i dostęp do nowych technologii i innowacji.

W każdej firmie kluczowa dla budowy dobrej atmosfery jest jeszcze jedna sprawa – poczucie bezpieczeństwa. Ochrona przed niepożądanymi zdarzeniami, takimi jak wypadki przy pracy, a także poszanowanie prywatności pracowników pomagają budować zaufanie.

Zadania team building

 Co szybko poprawi atmosferę pracy?

Najlepszym sposobem na szybką poprawę relacji między pracownikami jest organizacja imprezy integracyjnej. Forma takiego firmowego eventu nie jest najważniejsza. Może to być ognisko lub firmowy grill, wyjazd integracyjny albo szkolenie lub inna forma spotkania pracowniczego. Najważniejsze, by spotkać się na neutralnym gruncie i dać wszystkim szansę na swobodne rozmowy i dogadanie się. Pamiętajmy, że nawet najbardziej przyjazne i lubiane miejsce pracy siłą rzeczy wpływa na odgrywanie pewnych ról. Jeśli chcemy, by członkowie zespołu naprawdę się otworzyli, to trzeba im po temu stworzyć warunki. Przy czym chodzi tu o możliwość swobodnego wyrażania się na pracowniczej imprezie, a nie o warunki pracy w firmie. Być może przy okazji dowiemy się, co lub kto jest – lub może być – przyczyną złej atmosfery w firmie.

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, jaka panuje atmosfera w miejscu zatrudnienia i środowisku pracy, należy co jakiś czas przeprowadzić wśród załogi ankietę zadowolenia. Już samo to, że pracodawca zainteresuje się, jak czują się jego pracownicy, będzie dla niego dużym plusem. A na obecnym rynku pracy będzie też ważnym czynnikiem do utrzymania najbardziej wartościowych ludzi w firmie. Pamiętać należy, że pozyskane w wyniku ankiety informacje stanowią też dużą wartość rynkową i absolutnie nie należy ich upubliczniać. Chyba że będzie to wyjątkowy przypadek i wszyscy będą idealnie zadowoleni ze swojej pracy. Tak czy inaczej, indywidualnie udzielane informacje powinny być chronione i nie można na ich podstawie nikogo karać ani wyróżniać. Mogłoby to zafałszować w przyszłości wyniki i dodatkowo negatywnie wpłynąć na atmosferę w miejscu pracy.

Integracja pracowników = przepis na sukces

Często przyczyną złej atmosfery w pracy są słabe relacje pracownicze. Pracownicy dobrze się nie znają, a przez to nie potrafią się dogadać i często dochodzi między nimi do sprzeczek. Atmosfera w pracy jest gęsta. Nie sprzyja produktywności i wydajnej pracy. Pracownicy źle czują się w swoim towarzystwie, niechętnie przychodzą do pracy i nie osiągają maksymalnych efektów.

Integracja to sposób na lepsze poznanie, zacieśnienie więzi i rozluźnienie atmosfery w pracy. Jak integrować pracowników? Można robić to na kilka sposobów:

 • cykliczne spotkania w pracowniczym gronie – na przykład obiad w restauracji czy pizzerii albo wieczór w pubie,
 • wspólne wyjścia na paintball, do parku linowego, do aquaparku i w inne ciekawe miejsca,
 • warsztaty gotowania, tańca czy inne,
 • szkolenia integracyjne,
 • imprezy integracyjne – wigilie firmowe, świętowanie urodzin, awansów, imprezy andrzejkowe, bale karnawałowe, imprezy tematyczne itp.,
 • wyjazdy firmowe – najlepiej kilkudniowe, w najróżniejsze atrakcyjne miejsca, na przykład w góry, nad morze, czy też za granicę.

Tańczący ludzie

Zabawy integracyjne, które naprawią złą atmosferę w pracy 

Ciekawą, a przy tym bardzo efektywną formą integracji są wyjazdy firmowe. Wyjazd można bowiem wzbogacić o ciekawe gry i zabawy integracyjne, które ułatwią pracownikom lepsze poznanie i zbudowanie koleżeńskich relacji. Co więcej, wyjazd integracyjny w malownicze miejsce to sposób na odprężenie, odstresowanie i nabranie nowej energii i motywacji do dalszej pracy. Jakie zabawy integracyjne mogą poprawić złą atmosferę w pracy? 

Escape room

Naszą pierwszą propozycją jest escape room, czyli skomplikowana ucieczka z pokoju. Aby przygotować taką zabawę, trzeba poświęcić trochę czasu na wymyślenie zagadek, zadań i przeszkód, które pracownicy będą musieli rozwiązać, by wydostać się z pomieszczenia. Warto zadbać o odpowiednią scenografię, która przeniesie uczestników zabawy w tajemniczy świat. Gra uczy współpracy, sprawnej komunikacji i aktywnego słuchania. Wymaga nieco kreatywności i logicznego myślenia. Doskonale rozluźnia atmosferę i buduje relacje.

Team Escape – escape room

Zamiast klasycznego escape roomu można zorganizować grę scenariuszową, w której pracownicy będą musieli rozwikłać skomplikowaną zagadkę. Firma eventowa Dwór Korona Karkonoszy z własnym centrum konferencyjno-eventowym w Sosnówce koło Karpacza oferuje m.in. zabawę detektywistyczną pod tytułem Kto jest mordercą?, pełną tajemniczych łamigłówek, szyfrów i innych zawiłych sekretów kryminalnych. Pracownicy muszą wykazać się sporą kreatywnością, umiejętnością logicznego myślenia i współpracą, by rozwikłać zagadkę. Gra z dreszczykiem emocji to gwarancja niezapomnianych wrażeń!

Co to jest toksyczna atmosfera pracy?

Toksyczna atmosfera pracy oznacza niezdrowe, szkodliwe i negatywne środowisko w miejscu zatrudnienia. To sytuacja, w której pracownicy doświadczają szkodliwych interakcji, stresu emocjonalnego, konfliktów i niewłaściwego traktowania. Toksyczna atmosfera pracy może powodować znaczące problemy zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy.

Imprezy integracyjne

Jakie są cechy toksycznej atmosfery pracy? W toksycznym środowisku pracownicy często doświadczają braku szacunku, lekceważenia i nieakceptowalnego traktowania ze strony współpracowników lub przełożonych. Wzajemne wsparcie jest zastąpione przez negatywne interakcje i krytykę. Toksyczna atmosfera pracy często prowadzi do konfliktów między pracownikami, które mogą przybierać formę agresji werbalnej, zastraszania lub wykluczania. Brak konstruktywnego rozwiązywania konfliktów tylko pogłębia napięcia i stres.

Blok CTA

Szukasz atrakcji na imprezę integracyjną?

Wszystkim się zajmiemy!
Miejscowość letniskowa Sosnówka k. Karpacza

Inne objawy złej atmosfery w miejscu pracy to brak komunikacji i zaufania. Toksyczne środowisko pracy często wiąże się z nadmiernym obciążeniem zadaniami, wysokim poziomem stresu i brakiem wsparcia. Pracownicy mogą odczuwać presję, nadmierne oczekiwania i brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. Mogą być także zastraszani, poniżani, izolowani lub dyskryminowani, czyli mobbingowani. 

Taka atmosfera może prowadzić do obniżonej produktywności, wzrostu absencji, wysokiej rotacji pracowników, pogorszenia zdrowia psychicznego i fizycznego oraz utraty zaufania w zespole. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy podejmowali działania mające na celu zapobieganie i eliminowanie toksycznej atmosfery pracy oraz promowanie wspierającego środowiska.

Jak poprawić atmosferę w pracy?

Poprawienie atmosfery w pracy może być trudnym zadaniem. Jednak jest bardzo ważne dla zdrowia psychicznego pracowników, a także dla pomyślności firmy. Oto kilka sposobów na poprawienie atmosfery w pracy:

 • budowanie pozytywnych relacji – spróbuj nawiązać kontakt i poznać swoich współpracowników,
 • stworzenie kultury otwartej komunikacji – może to pomóc w rozwiązywaniu problemów, które wpływają na atmosferę w pracy,
 • dbanie o dobrostan psychiczny – pracodawcy mogą zorganizować szkolenia związane z radzeniem sobie ze stresem, oferować wsparcie psychologiczne dla pracowników oraz promować zdrowy styl życia,
 • zachęcanie do pracy w zespole – współpraca zwiększy zaangażowanie, zachęcaj więc pracowników do udziału w projektach zespołowych,
 • dbaj o warunki pracy – zapewnienie odpowiednich warunków pracy, takich jak dobre oświetlenie, klimatyzacja, ergonomia stanowisk pracy może poprawić samopoczucie pracowników i ich wydajność,
 • organizowanie imprez integracyjnych – eventy firmowe pomogą w budowaniu relacji między pracownikami i poprawą atmosferę w pracy.

Relacje pracownicze - grupa ludzi w biurze

Jak atmosfera w pracy wpływa na pracowników?

Atmosfera w miejscu pracy ma istotny wpływ na pracowników. Pozytywna atmosfera zwiększa motywację i zaangażowanie pracowników. Kiedy pracownicy czują się docenieni, wspierani i szanowani, są bardziej skłonni angażować się w swoją pracę i dążyć do osiągania celów organizacji. Dobra atmosfera pracy może mieć pozytywny wpływ na produktywność. W przyjaznym środowisku pracownicy są bardziej skłonni do współpracy, wymiany pomysłów i kreatywności. To prowadzi do większej wydajności i osiągania lepszych wyników. Kiedy pracownicy czują się swobodnie, są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i wprowadzania nowych rozwiązań. To może przyczynić się do rozwoju firmy i zdobywania przewagi konkurencyjnej.

Centrum Imprez Plenerowych, Dwór Korona Karkonoszy, Sosnówka k. Karpacza

Z kolei negatywna atmosfera w miejscu pracy źle wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników. Stres, konflikty i ciągłe napięcie mogą prowadzić do zwiększonego poziomu stresu, niezadowolenia, lęku i depresji. To może wpływać na ogólny stan zdrowia i prowadzić do absencji chorobowej oraz spadku produktywności. Ponadto jeśli atmosfera jest toksyczna, pracownicy mogą być bardziej skłonni do szukania innego miejsca pracy, gdzie będą bardziej doceniani. Dobra atmosfera pracy może zwiększać lojalność pracowników i przyczyniać się do budowania długotrwałych relacji.

Hotel na imprezy integracyjne, Dwór Korona Karkonoszy, Sosnówka k. Karpacza

Czy da się zmierzyć zadowolenie pracowników?

Istnieją różne metody i narzędzia, które pozwalają na pomiar zadowolenia pracowników. Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi jest ankieta satysfakcji pracowników, która składa się z zestawu pytań oceniających różne aspekty pracy. Chodzi o takie kwestie jak kultura organizacyjna, relacje między pracownikami, poziom wynagrodzenia, możliwości rozwoju, warunki pracy itp.

Ankieta ta powinna być anonimowa, co pozwala na uzyskanie szczerych opinii pracowników. Istnieją również specjalistyczne narzędzia badawcze, takie jak kwestionariusze i wywiady, które pozwalają na dogłębne zrozumienie opinii pracowników i identyfikację problemów w organizacji.

Ważne jest, aby w procesie pomiaru zadowolenia pracowników uwzględniać różne grupy pracowników, ich role i zadania, ponieważ opinie i potrzeby różnią się w zależności od stanowiska i doświadczenia.

Po przeprowadzeniu pomiaru zadowolenia pracowników ważne jest, aby wdrożyć działania mające na celu poprawę sytuacji w miejscu pracy. Regularne przeprowadzanie pomiarów zadowolenia pracowników i wprowadzanie ulepszeń może pomóc w poprawie klimatu organizacyjnego i zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza zła atmosfera w pracy?

Zła atmosfera miejsca pracy odnosi się do sytuacji, w której panuje nieprzyjemna, toksyczna lub napięta atmosfera w danym miejscu zatrudnienia. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak konflikty między pracownikami, niewłaściwe zarządzanie, brak komunikacji, brak wsparcia, mobbing lub dyskryminacja. Zła atmosfera w miejscu pracy skutkuje tym, że pracownicy wykazują brak entuzjazmu, motywacji i zaangażowania w swoją pracę. Mogą być niezadowoleni, zestresowani lub przygnębieni. Ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy podejmowali działania mające na celu poprawę atmosfery pracy, takie jak promowanie pozytywnych relacji, wzmacnianie komunikacji, rozwiązywanie konfliktów i zapewnianie bezpiecznego środowiska pracy.

Wyjazd integracyjny - sposób na złą atmosferę w pracy?

Integracja grupy pracowniczej to podstawa dobrej atmosfery w pracy. Gdzie najlepiej ją przeprowadzić? Oczywiście na wyjeździe integracyjnym. Spotkanie w neutralnej atmosferze pozwoli nawiązać pracownikom bliższe relacje, co przełoży się na przyjazną atmosferę w pracy. Można wybrać się w magiczne Karkonosze, na przykład do Sosnówki koło Karpacza. Agencja eventowa Dwór Korona Karkonoszy w swoim centrum eventowo-konferencyjnym oferuje mnóstwo scenariuszy imprez firmowych. Wyjazd integracyjny pomoże poprawić komunikację w zespole, ułatwi rozwiązanie ewentualnych konfliktów i da wszystkim czas na budowanie pozytywnych relacji.

Jak poradzić sobie ze złą atmosferą w pracy?

Choć dla wielu z nas to nie jest oczywiste, to faktem jest, że każdy z nas kształtuje atmosferę pracy. To codzienne drobne gesty w miejscu pracy wpływają na to, czy funkcjonujemy w miłej atmosferze. Na klimat i organizację pracy wpływ ma całe spektrum różnych czynników. Jak zatem radzić sobie w przypadku złych warunków pracy i niezdrowej atmosfery w firmie? Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle coś nas w tej pracy cieszy. Warto wypisać plusy i minusy aktualnej pracy. Jeśli okaże się, że tych drugich jest więcej, to po prosu zmieńmy środowisko. Napięta atmosfera miejsca pracy w dłuższej perspektywie z pewnością przełoży się na nasze życie prywatne oraz relacje z rodziną i przyjaciółmi. Trzeba odpowiedzieć sobie uczciwie na pytanie, co jest dla nas najważniejsze. Czy wykonywanie obowiązków służbowych daje nam choć trochę satysfakcji, czy też toksyczna atmosfera w firmie powoli niszczy nasze życie i radość z pracy? Problemu złej atmosfery w pracy nie można unikać, trzeba mówić o tym głośno i domagać się reakcji przełożonych. Pamiętajmy, że wykonywanie obowiązków zawodowych nie może być dla nas karą.

Szybki kontakt Zamów ofertę