Dobra atmosfera w pracy w 6 krokach

PoradyTeam Building
Dobra atmosfera w pracy

Dzisiejszy rynek pracy stawia przed pracodawcami nowe wyzwanie. Obecnie trudniej jest utrzymać wybitnych pracowników i pozyskać nowych, równie dobrych. W dobie zwiększonej rotacji pracodawca powinien przyjrzeć się warunkom oferowanej pracy. Równie ważna, co wynagrodzenie czy zakres obowiązków, jest dobra atmosfera w pracy. Dlaczego? Jak ją zbudować? 

Dobra atmosfera w pracy – co to oznacza?

Pracownicy wśród największych motywatorów do pracy wymieniają wynagrodzenie, komfort realizacji powierzonych zadań i dobre warunki rozwoju. Nie mniej ważne są dla nich takie aspekty jak relacje ze współpracownikami i przełożonymi, a także atmosfera w miejscu pracy. Obok aspektów technicznych liczy się dla nich to, jak czują się w firmie. I o ile niewielkie sprzeczki czy sporadycznie pojawiające się małe problemy da się szybko rozwiązać, to praca pod nieustanną presją i ciągłe konflikty mogą skutecznie uprzykrzyć życie pracownika i utrudnić mu efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych. Dlatego każdy pracodawca powinien dbać o dobrą atmosferę i przyjazne relacje w firmie.  

Czym wyróżnia się dobra atmosfera w pracy? W dużym skrócie jest to taka atmosfera, która sprawia, że pracownicy chętnie przychodzą do firmy i czują się dobrze w towarzystwie swoich współpracowników. Wpływ na atmosferę mają zarówno relacje między poszczególnymi pracownikami, jak i podejście pracodawcy i przełożonych do zespołu – a w tym życzliwość, brak niezdrowej rywalizacji, lojalność, dobra komunikacja, wspieranie i docenianie, współpraca. 

Atmosfera w pracy obniża morale załogi?

Nie czekaj na prawdziwy kryzys –
sprawimy, by znowu chciało im się chcieć!

Dlaczego dobra atmosfera w pracy jest tak ważna? 

Dobra atmosfera w pracy przede wszystkim wspiera produktywność pracowników. Zespół ma więcej motywacji do działania, mocniej angażuje się w swoje obowiązki, a praca daje mu większą satysfakcję. Pracownicy lepiej zarządzają swoim czasem. Na pierwszym miejscy stawiają to, co jest najważniejsze, a dzięki temu firma osiąga wyznaczone cele biznesowe, rozwija się i odnosi spektakularne sukcesy na rynku.  

Dobra atmosfera wzmacnia poczucie przynależności pracowników do firmy, a to przyczynia się do zmniejszenia wskaźnika rotacji. W konsekwencji przedsiębiorstwo nie traci wybitnych pracowników, a także ma szansę na poszerzenia kadry o nowe, dobrze wykwalifikowane osoby.  

Jak zła atmosfera w pracy wpływa na pracowników? 

Zła atmosfera w miejscu pracy będzie negatywnie wpływać na samopoczucie pracowników, co odbije się na jakości ich pracy. Przewlekły stres, praca pod presją, ciągłe sprzeczki i konflikty mogą prowadzić do spadku efektywności i wydajności zespołu. Zła atmosfera w pracy może przełożyć się na pogorszenie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.  

Nie można pominąć problemów zdrowotnych, które mogą pojawić się u pracowników będących pod ciągłą presją ze strony pracodawcy. Toksyczna atmosfera w pracy sprawia, że pracownicy tracą chęci i motywację do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Ciągły stres zwiększa ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego, które może prowadzić nawet do depresji.

Dobra atmosfera w pracy

6 skutecznych sposobów na złą atmosferę w pracy 

Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że pracodawca powinien dbać o dobrą atmosferę w pracy. Rolą przełożonego jest stworzenie takich warunków pracy, które ułatwią pracownikom realizację codziennych zadań, zwiększą ich przywiązanie do firmy, a także zapewnią im odpowiednią satysfakcję z wykonywanej pracy. 

O atmosferę w miejscu pracy można dbać na różne sposoby. Przedstawiamy 6 zasad, które każdy pracodawca powinien wykorzystać w swojej firmie. 

Wprowadź otwartą komunikację 

Sprawna komunikacja w grupie, oparta na jasnych i logicznych zasadach to podstawa i gwarant dobrej atmosfery w miejscu pracy. Otwarta komunikacja to ta, w której ludzie mogą swobodnie wyrazić swoje zdanie na głos, bez obawy, że zostaną skrytykowani. Mogą w otwarty sposób przedstawiać swoje odczucia i potrzeby. 

Budowanie przyjaznej atmosfery należy zacząć od analizy obecnej komunikacji. Wiele osób nawykowo używa w rozmowie wyrażeń oceniających postawy i poglądy innych. Niestety taka forma wypowiedzi może skutecznie utrudniać porozumienie. Ponadto jest to jedna z głównych przyczyn powstawania konfliktów w grupie pracowników. Kluczem do sukcesu jest zmiana sposobu komunikacji na bardziej życzliwy.  

Duże znaczenie ma również wprowadzenie zasady wzajemnego wsparcia współpracowników i przełożonych. Każdy pracownik powinien czuć, że w dowolnym momencie może zwrócić się o z prośbą o pomoc do dowolnego członka firmowej załogi, a ten owej pomocy mu udzieli. Takie podejście nie tylko zwiększa poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy, ale także poprawia jakość i wydajność pracy zespołu. 

Doceniaj  

Każdy pracownik chce czuć się potrzebny. Chce mieć pewność, że jego działania mają sens, przynoszą oczekiwane efekty. Jako pracodawca powinieneś doceniać pracę wykonaną przez swoich pracowników – nie same sukcesy, ale każde zadanie, zrealizowane z pełnym zaangażowaniem. Czasem wystarczy zwykłe „dziękuję”, by wyrazić wdzięczność i szacunek. Zawsze udzielaj pracownikom informacji zwrotnej, bo to sprzyja zaangażowaniu pracowników i przekłada się na dobrą atmosferę w pracy. 

Dużą rolę w celebrowaniu mniejszych i większych sukcesów mają również współpracownicy. Szczere gratulacje od kolegi czy koleżanki z pracy to ważny element budowania przyjacielskich relacji i kształtowania atmosfery w firmie. 

Traktuj sprawiedliwie

Płeć, doświadczenie zawodowe, relacje z przełożonym czy zajmowane stanowisko nie powinny mieć wpływu na to, jak pracodawca traktuje danego pracownika. Dyskryminowanie pracownika w dowolnym obszarze jego życia zawodowego jest nieetyczne.

Dobra atmosfera w pracy

Integruj 

Integracja to jeden z najlepszych sposobów na budowę zgranego zespołu pracowników, a tym samym stworzenie luźnej, przyjemnej atmosfery w miejscu pracy. Jak zintegrować zespół? Jedną z najlepszych metod są cykliczne wyjazdy wypełnione po brzegi wyjątkowymi atrakcjami oraz ciekawymi grami ułatwiającymi lepsze poznanie i wzmocnienie przyjacielskich więzi między pracownikami. W programie wyjazdu mogą znaleźć się takie aktywności jak: 

  • zabawa w parku linowym, 
  • wieczorek tematyczny, 
  • wycieczki w okolicy, 
  • ognisko lub grill integracyjny, 
  • warsztaty, 
  • pokaz tańca, stand-upu itp. 

Innym sposobem na integrację są spotkania na mieście i imprezy. Wspólne wyjście bez wątpienia zbliży do siebie pracowników, rozluźni relacje w zespole i na linii pracodawca-pracownicy, a także poprawi atmosferę w pracy. 

Wspieraj 

Bądź mentorem dla swoich pracowników. Udzielaj im wskazówek, zachęcaj do działania, motywuj i angażuj. Wspieraj w niepowodzeniach, nie obwiniaj. Pokaż, że pracownicy mogą Ci ufać. Takie postępowanie na pewno korzystnie wpłynie na nastroje pracowników i stworzy dobrą atmosferę w pracy.  

Nie lekceważ konfliktów 

Nie da się całkowicie uniknąć konfliktów. Nawet w zgranym zespole dochodzi do sprzeczek czy nieporozumień. Ważne jest, aby na konflikty odpowiednio reagować. Nie zamiatać problemów pod dywan. Pracodawca powinien dążyć do tego, aby jak najszybciej łagodzić każdą sytuację konfliktową.  

O dobrą atmosferę w pracy trzeba dbać każdego dnia. Dotyczy to nie tylko pracodawcy, ale również pracowników, którzy powinni unikać plotek, niezdrowej rywalizacji i niepotrzebnego oceniania. Dobra atmosfera to klucz do przyjemnej i efektywnej pracy. 

Szybki kontakt Zamów ofertę