Jak motywować zespół?
4 proste wskazówki

PoradyTeam Building

Zbudowanie zgranego, zmotywowanego zespołu to długi proces, który wymaga sporo pracy i zaangażowania. Jednak jeszcze trudniejsze jest utrzymanie owej motywacji na najwyższym poziomie. Motywacja nie jest bowiem czymś pewnym. Nawet najsilniejsza motywacja może zniknąć, gdy nie będziemy jej pielęgnować. Zastanawiasz się, jak motywować zespół? Przedstawiamy 4 proste wskazówki, które sprawią, że Twoi pracownicy będą działać na pełnych obrotach przez cały czas.

Szukasz pomysłów jak zmotywować zespół?

Zorganizuj niezapomniany wyjazd motywacyjny
w Dworze Korona Karkonoszy!

W grupie siła: korzyści pracy zespołowej

Nie od dziś wiadomo, że praca zespołowa może przynieść największe korzyści. Działanie w zorganizowanej grupie pozwala wytworzyć synergię. Oznacza to, że pracownicy poprzez współpracę są w stanie osiągnąć lepszy efekt niż suma poszczególnych oddzielnych działań. Innymi słowy – zgrany zespół może realizować to, co ciężko zrealizować w pojedynkę. Wykorzystując umiejętności, potencjał, doświadczenie i wiedzę każdego członka może szukać nieszablonowych rozwiązań i wykonywać zadania zawodowe w najlepszy możliwy sposób.

Silny, zgrany zespół z łatwością pokonuje przeszkody, szybko realizuje wyznaczone cele i osiąga sukcesy. Wydajna praca grupy to korzyści zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i dla całej firmy. Zatrudnieni czerpią to, co najlepsze z wiedzy i doświadczenia kolegów i koleżanek z pracy, nieustannie się rozwijają i odnoszą osobiste sukcesy. Przedsiębiorstwo zaś osiąga znakomite wyniki, pnie się po hierarchii rynkowej i buduje swoją stabilną pozycję w branży.

Jednak praca zespołu nie będzie efektywna, gdy zabraknie mu motywacji do działania. Skuteczne motywowanie pracowników powinno stanowić nieodłączny element obowiązków lidera, managera, pracodawcy czy innej osoby zarządzającej grupą. Dzięki motywacji zespół rzuca sobie nowe wyzwania, chętnie angażuje się w dodatkowe zadania, a to sprawia, że osiąga najlepsze efekty i odnosi spektakularne sukcesy. Jak motywować zespół?

Jak motywować zespół do pracy?

Motywowanie zespołu to sztuka. Wymaga dużego zaangażowania, umiejętności technicznych oraz dużych pokładów asertywności i empatii. Jako pracodawca powinieneś traktować swoich pracowników jako jeden sprawnie działający organizm, a jednocześnie ważne jest, byś pamiętał, że każdy jest odrębną jednostką. Każdy jest indywidualistą, który zmierza do osiągnięcia celów osobistych. Dlatego ideą motywowania pracowników do działania jest taki dobór systemów i form motywacji, które będą oddziaływać na całą grupę i jednocześnie na każdego oddzielnie.

A zatem jak motywować zespół do pracy, żeby z łatwością realizował wyznaczone zadania i odnosił sukcesy? Przede wszystkim powinieneś:

 • wyznaczać czytelne, możliwe do zrealizowania cele,
 • dbać o jasny system motywacji,
 • pielęgnować dobrą atmosferę w firmie,
 • organizować spotkania integracyjne poza murami firmy.

Wyznaczaj jasne cele 

Pracownicy muszą wiedzieć, do czego dążą. Dlatego rzetelne wyznaczenie celów firmy powinno stanowić priorytet każdego pracodawcy. Przede wszystkim powinieneś jasno i wyraźnie przedstawić grupie filozofię całej firmy i jej misję, która będzie przyświecać ich działaniom. Drugi ważny aspekt to cele krótko i długoterminowe stricte dotyczące pracy zespołu. Cele długoterminowe (np. 5-letnie, roczne) będą stanowić podstawę działania zespołu, krótkoterminowe (kwartalne, miesięczne, a nawet tygodniowe czy dzienne) pokierują ich pracą na co dzień. Przy wyznaczaniu celów kieruj się zasadą S.M.A.R.T. Według niej cel powinien być:

 • skonkretyzowany (ang. specific) – jasny do zrozumienia dla wszystkich, jednoznaczny, taki, który nie pozostawia miejsca na luźną interpretację,
 • mierzalny (ang. measurable) – sformułowany w taki sposób, by dało się go zmierzyć,
 • osiągalny (ang. achievable) – ambitny jednak możliwy do realizacji, 
 • istotny (ang. relevant) – wartościowy dla zespołu, stanowiący ważny krok naprzód,
 • określony w czasie (ang. time-bound) – z wyznaczonym czasem realizacji, przy czym termin musi być odpowiednio dopasowany do specyfiki i trudności celu.

Jak motywować zespół? Zadbaj o jasny system motywacji!

Zastanawiając się, jak motywować zespół, pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to systemy motywacyjne. I słusznie! Odpowiednio dobrane, skonkretyzowane motywatory w pracy podnoszą wydajność działań pracowników i rozbudzają w nich chęć do nieustannego rozwoju, poszukiwania nowych rozwiązań i osiągania spektakularnych wyników.

Systemy motywacji możemy podzielić na finansowe i pozafinansowe. Wśród tych pierwszych wymienimy m.in.:

 • podwyżkę – stałe podniesienie wynagrodzenia jako docenienie znakomitej pracy wykonywanej przez dłuższy czas,
 • premię uzależnioną od wyników – dodatkowe korzyści finansowe przyznawane według jasno określonych wskaźników mierzenia osiąganych wyników,
 • nagrody – dodatkowe premie za wybitne osiągnięcia.

Motywatorem pozafinansowym mogą być dodatkowe benefity przyznawane pracownikom za dobrą pracę i osiąganie znakomitych wyników. Do popularnych korzyści dodatkowych zaliczymy: prywatną opiekę lekarską, samochód do użytku prywatnego, czy też karty wstępu do obiektów sportowych. 

Jak jeszcze motywować zespół? Pozapłacowym systemem motywacji jest również dbanie o komfort psychiczny pracowników, czyli  wprowadzenie krótszego dnia pracy, prowadzenie otwartej komunikacji, wsparcie przełożonego, zachowanie work-life balance. 

Pielęgnuj dobrą atmosferę w firmie

Jak pokazują liczne badania, dobra atmosfera w pracy, ma ogromny wpływ na motywację i jakość działań zespołu. W miłej, przyjaznej atmosferze pracuje się przyjemniej, dokładniej i sprawniej. Osoby, które doskonale czują się w towarzystwie swoich współpracowników i znakomicie się z nimi dogadują, chętniej angażują się w dodatkowe projekty, z łatwością realizują wszystkie cele, a dzięki temu odnoszą sukcesy. Co ważne, wydajna praca zespołu to korzyści dla całej firmy, która może się rozwijać i dążyć do zbudowania/utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Od czego zależy atmosfera w firmie? Dobrą atmosferę tworzą:

 • sprawiedliwe traktowanie pracowników,
 • otwarta komunikacja,
 • jasny podział obowiązków,
 • wsparcie przełożonego,
 • szybkie rozwiązywanie pojawiających się konfliktów,
 • brak niezdrowej rywalizacji,
 • wzajemny szacunek.

Jednak największe znaczenie bez wątpienia mają relacje między pracownikami oraz na linii pracodawca-pracownicy, które najlepiej buduje się poza murami firmy.

Jak motywować zespół – spotkania w pracowniczym gronie

Spotkania w pracowniczym gronie poza murami firmy to jeden z najskuteczniejszych motywatorów do działania. Wspólne wyjścia odstresowują i dodają energii. Ponadto ułatwiają lepsze poznanie współpracowników z tej drugiej, prywatnej strony i zacieśnienie więzi.

Spotkania firmowe mogą przybrać najróżniejsze formy – od wyjść do restauracji w pracowniczym gronie, poprzez wypady na mecze, zabawy grupowe (np. w parku linowym), aż do wspólnego świętowania wigilii i innych wydarzeń. Ciekawym sposobem na integrację są kilkudniowe wycieczki firmowe wypełnione po brzegi ciekawymi atrakcjami. Na wyjeździe można zorganizować ognisko integracyjne, firmowe igrzyska olimpijskie, czy ciekawy wieczorek tematyczny. Najważniejsze jest to, by wydarzenie dostarczyło pracownikom potężną dawkę wyśmienitej zabawy, ułatwiło im zbudowanie koleżeńskich relacji i skuteczne zmotywowało do pracy. 

Nieustanne motywowanie zespołu do działania wymaga sporo pracy i cierpliwości. Jednak z całą pewnością warto zaangażować się w ten proces. Dzięki motywacji zespół pracuje wydajniej i osiąga lepsze efekty, co ma korzystny wpływ na całą firmę.

Szybki kontakt Zamów ofertę