Dokumenty przed ślubem – o czym należy pamiętać?

Porady
Dokumenty przed ślubem – o czym należy pamiętać?

Przedślubna gorączka, wielomiesięczne przygotowania i dążenie do tego, żeby wszystko było idealne – organizacja ślubu to nie lada wyzwanie. Lista rzeczy do zrobienia przed ślubem jest bardzo długa. Poza znalezieniem idealnych kreacji, rezerwacją sali weselnej i zaproszeniem gości, trzeba załatwić mnóstwo formalności związanych z ceremonią. Jakie dokumenty są niezbędne do tego, żeby wziąć ślub cywilny? Jak skompletować wszystkie dokumenty przed ślubem kościelnym? Podpowiadamy. 

Kto może wziąć ślub?  

Ślub to bardzo podniosłe i romantyczne wydarzenie. Dwoje ludzi przyrzeka sobie miłość w obecności księdza lub urzędnika. Zanim jednak dojdzie do ceremonii, przyszli nowożeńcy muszą załatwić sporo formalności. Jedną z nich jest złożenie deklaracji o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Zgodnie z polskim prawem ślub mogą wziąć dwie osoby, które są pełnoletnie, i w przypadku których żadne z poniższych twierdzeń nie jest prawdziwe: 

 • pozostają w innym związku małżeńskim, 
 • są spokrewnieni lub spowinowaceni w linii prostej, 
 • są rodzeństwem, 
 • pozostają w stosunku przysposobienia. 

Jest kilka wyjątków, które umożliwiają zawarcie związku małżeńskiego, mimo istnienia przeciwskazań. Wówczas jednak niezbędna do tego jest zgoda sądu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd, ślub może wziąć niepełnoletnia kobieta, która ukończyła 16 lat, osoba dotknięta chorobą psychiczną/niedorozwojem umysłowym lub dwie osoby spowinowacone ze sobą. 

Dokumenty przed ślubem cywilnym – co warto wiedzieć? 

Ślub cywilny zawiera się w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i dwóch świadków. Świadkiem może zostać osoba pełnoletnia. Wyznanie, płeć czy stan cywilny nie ma znaczenia. Jeśli świadkiem jest obcokrajowiec, na ceremonii powinien pojawić się tłumacz przysięgły. To pokazuje, że obowiązki świadka na weselu zaczynają się tak naprawdę już podczas ślubu. 

Załatwienie formalności związanych ze ślubem cywilnym nie jest skomplikowane. Przyszli małżonkowie mogą dopełnić wszystkiego na jednej wizycie w USC. Na spotkanie z kierownikiem para powinna zabrać ze sobą dowody osobiste, skrócone akty urodzenia (nie zawsze) oraz dowód opłaty za ślub – 84 zł to stawka obowiązująca na dzień 27.08.2021. Wpłaty można dokonać przelewem lub w kasie urzędu. Podczas wizyty w USC przyszli nowożeńcy składają pisemne zapewnienie o nieistnieniu żadnych okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Następnie ustalają datę ślubu, a także decydują, jakie nazwisko przyjmą po ślubie oraz jakie nazwisko będą nosić ich przyszłe dzieci. Zapewnienie ważne jest przez 6 miesięcy. Nie ma sensu składać go wcześniej niż pół roku przed planowaną datą ślubu. Wniosek się przedawni i trzeba będzie złożyć go ponownie. Ślub może zostać zawarty po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o braku przeciwwskazań. 

Inaczej jest w przypadku, kiedy to jedną z osób chcących wstąpić w związek małżeński jest obcokrajowiec. Planowanie wesela i ślubu może potrwać ciut dłużej z uwagi na konieczność kompletowania niezbędnych dokumentów. Cudzoziemiec powinien dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego dokument potwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem kraju, z którego pochodzi. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 

W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie powinni mieć przy sobie dowody osobiste. Ceremonia ślubna odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Oczywiście istnieje możliwość przeniesienia ceremonii w inne, dowolne miejsce po złożeniu odpowiedniego wniosku. Koszt ceremonii poza USC to około 1000 złotych. Od niedawna możliwy jest także ślub kościelny w plenerze. Pierwszym krokiem jest wówczas uzyskanie zgody biskupa, a następnie kurii. 

Marzysz o weselu jak z bajki?

Jesteś we właściwym miejscu!

Dokumenty przed ślubem kościelnym – co jest niezbędne? 

Ślub kościelny, inaczej zwany konkordatowym, zawiera się w obecności księdza i świadków w wybranym kościele – zwykle jest to parafia Panny Młodej. Organizacja katolickiej ceremonii jest już nieco bardziej skomplikowana. Jakich dokumentów przed ślubem potrzeba? Przyszli nowożeńcy poza dowodami osobistymi powinni przygotować: 

 • metryki chrztu (nie starsze niż trzy miesiące), 
 • zaświadczenia o bierzmowaniu, 
 • świadectwa nauki religii (w niektórych parafiach), 
 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich, 
 • potwierdzenia odbycia spotkań w poradni rodzinnej, 
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w innych parafiach (jeśli takie były), 
 • zaświadczenia o przystąpieniu do spowiedzi. 

Dokumenty przed ślubem kościelnym – kompletowanie krok po kroku 

Para, która chce wziąć ślub kościelny, mniej więcej pół roku przed planowaną ceremonią musi udać się do kancelarii parafialnej, w celu ustalenia daty ślubu. Przed kolejną wizytą w kancelarii przyszli małżonkowie powinni załatwić metryki chrztu oraz zaświadczenia o bierzmowaniu. Dokumenty te tracą ważność po trzech miesiącach od wydania, dlatego warto zaczekać z prośbą o ich wydanie. Na ślub poza parafiami przyszłych małżonków niezbędne są zgody proboszczów. 

Trzy miesiące przed ślubem przyszła Para Młoda musi udać się na spotkanie z księdzem, który sporządzi protokół przedmałżeński. W tym ważnym dokumencie przed ślubem znajdą się dane osobowe pary, daty przyjęcia wcześniejszych sakramentów oraz ewentualne przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego.

Dwa tygodnie przed planowaną ceremonią przyszli nowożeńcy muszą poprosić o ogłoszenie zapowiedzi w parafiach, z których pochodzą. Następnie powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik na podstawie dowodów osobistych i skróconych aktów urodzenia przygotuje zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań oraz dokument potwierdzający wygłoszenie zapowiedzi należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. 

Co dalej? Tydzień przed ślubem przyszli małżonkowie wraz z księdzem i świadkami spisują akt ślubu. Dzień przed ceremonią powinni przystąpić do spowiedzi. 

W dniu uroczystości Państwo Młodzi podpisują zgodę na skutki cywilno-prawne związane z zawarciem małżeństwa. Gotowe dokumenty dostarcza się do Urzędu stanu Cywilnego – dopełnienie tego obowiązku leży po stronie parafii, w której zostało zawarte małżeństwo. 

Formalności, które trzeba załatwić przed ślubem, mogą wydawać się bardzo skomplikowane i czasochłonne. Jednak wbrew pozorom nie jest to tak trudne. Grunt to nie bać się pytać i prosić o wsparcie. Urzędnicy i księża zwykle są bardzo wyrozumiali i służą pomocą na każdym kroku. Przygotowania do ślubu mają być radosne, a nie pełne nerwów i niepotrzebnych nieporozumień. Podobnie przygotowanie wesela wcale nie musi oznaczać wielu miesięcy stresu. Sala weselna jak z bajki w Stylowym Dworze Weselnym, w połączeniu z czuwającym nad całością doradcą ślubnym, to opcje, które zdecydowanie warto rozważyć.  

Szybki kontakt Zamów ofertę