Test integracyjny sposobem na budowę silnego zespołu

IntegracjaPoradyTeam Building
Test integracyjny sposobem na budowę silnego zespołu

Sposób, w jaki budowane i utrzymywane są relacje między przełożonymi i podwładnymi oraz członkami zespołów, rzutuje bezpośrednio na efektywność prowadzonych działań. Pracownicy często odbierają przedstawicieli kadry kierowniczej jako osoby niedostępne lub wymagające, wobec których należy zachowywać określony dystans. Test integracyjny jest jednym ze sposobów, by wydobyć potencjał wszystkich relacji i pozbyć się ograniczających blokad. 

Organizacja imprez firmowych to nie taka prosta sprawa. Każdy zespół jest zbiorem indywidualności. Dlatego menadżer musi wykazać się umiejętnością podchodzenia do każdego z ludzi w nieco inny sposób. Pomóc w tym może odpowiednio dobrany test integracyjny, który w formie zabawy pozwoli odkryć mocne i słabe strony każdej jednostki.  

Test integracyjny – od czego zacząć? 

Każdy test integracyjny ma określony porządek prowadzenia. Rozpoczynamy od wyjaśnienia reguł zabawy. Następnie odpowiednio motywujemy ludzi do wzięcia udziału w określonej aktywności. Czasem potrzebny jest zewnętrzny doping, czasem dodatkowa gratyfikacja, ale często już samo uświadomienie uczestnikom wartości zabawy integracyjnej wystarczy, by każdy z przyjemnością się do niej przyłączył. 

Ważne, by podczas tłumaczenia reguł gry, pokazać uczestnikom kilka przykładów działań właściwych i niewłaściwych. Ludzie lepiej zapamiętują treści podane w formie konkretnych przykładów. Pozwólmy zadać uczestnikom zabawy pytania. Test integracyjny powinien być jasny i zrozumiały.

Decydując się na test integracyjny, powinniśmy rozpocząć od uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: 

  • Na jakich działaniach musimy się skupić, aby prawidłowo go zrealizować? 
  • Jakie są główne zagrożenia związane z realizacją testu? 
  • Do czego ma doprowadzić? 

Szukasz sposobu na poprawienie efektywności w zespole?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Test integracyjny – cele, jakie dzięki niemu możemy uzyskać 

Metody integracji pracowników mogą być różne. Test integracyjny dla dużej grupy najczęściej ma następujące cele: 

  1. Poprawa współpracy pomiędzy pracownikami – jeśli na co dzień handlowcy są skłóceni z księgowymi, to tu możemy ich zebrać w jedną grupę i dać zadanie wymagające współpracy. By wykonać test, będą musieli przełamać wzajemne uprzedzenia. 
  1. Poprawa komunikacji między działami – dzieląc uczestników na podgrupy, przemieszamy ich pomiędzy działami. Test sprawi, że księgowy będzie w jednej podgrupie z marketingowcem i kadrowcem. Każdy z nich pozna osoby z innych działów, a wiadomo, że im lepiej będą się znali ludzie z różnych zespołów, tym lepsza będzie między tymi zespołami komunikacja. 
  1. Poziom energii i motywacji w całej firmie – test przeprowadzony na wyjeździe znakomicie podnosi morale załogi: ludzie mają szansę zaobserwować, że potrafią sobie poradzić z wyzwaniami, że pracują z ciekawymi współpracownikami, że firma dba o swoich ludzi i inwestuje w nich. 

4. Wewnętrzna promocja kultury organizacyjnej, misji i wizji firmy – często poprzez odpowiedni scenariusz zajęć i dobór ćwiczeń zarząd stara się pokazać, jakie zachowania premiuje (np. kreatywne podejście do zadań). Test integracyjny jednoczy załogę wokół wspólnej misji, która w postaci mądrze zbudowanej analogii i przenośni przedstawiona jest w konkretnym zadaniu. 

  1. Integracja wokół zmian – test mający za zadanie podbudowanie morali ludzi przed zaprezentowaniem im trudnej zmiany albo podniesienie poziomu energii załogi po przejściu firmy przez trudny okres. 
  1. Integracja po fuzji i przejęciu – np. test integracyjny przeprowadzony na członkach dwóch zespołów handlowych, którzy choć wcześniej ostro konkurowali, teraz muszą wyzbyć się uprzedzeń i płynnie współpracować. 

Test integracyjny, jako narzędzie budowania skutecznego zespołu 

Rozumienie potrzeb pracowniczych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia utrzymywania motywacji i budowania właściwych relacji. Test integracyjny może być prowadzony zarówno w formie outdoor, jak i w sali. Zabawy w sali dostarczają zwykle najmniej adrenaliny, ale niosą ze sobą największą — obok strategicznych — wartość edukacyjną. Służą nie tylko integracji grupy. Mogą także rozwijać bardzo specjalistyczne umiejętności, takie jak komunikacja, zarządzanie projektem albo zmianą. 

Typowe przykłady takich testów to zadania, w których grupy budują z dostarczonego im materiału określone przez trenera konstrukcje albo muszą przedostać się z jednego końca sali na drugi, pokonując określone przeszkody, które są możliwe do pokonania tylko wtedy, gdy grupa ze sobą współpracuje. Inne zadania polegają na rozwiązaniu złożonego problemu w sytuacji, gdy każdy z uczestników ma inny fragment potrzebnych informacji. Popularne są też modyfikacje sportów zespołowych, np. pięć osób związanych za nogi jedną linką gra w piłkę. 

Ćwiczenia linowe i wspinaczkowe to najpopularniejsza forma szkolenia outdoor. Test integracyjny w tej formie dostarcza emocji i jest dostępny także dla osób bez przygotowania kondycyjnego i wspinaczkowego. Typowe zadania to mosty i zjazdy linowe, przeprawy nad przepaściami, ćwiczenia w jaskiniach, podchodzenie pod proste skałki. Odpowiednio opracowane, mogą nieść wartość integracyjną, ale i edukacyjną 

Szybki kontakt Zamów ofertę