Efektywna praca w zespole – warunek sukcesu każdej firmy?

Team Building
Efektywna praca w zespole - warunek sukcesu każdej firmy?

Jak to się dzieje, że jedni pracują znacznie lepiej od innych, mimo iż mają podobne doświadczenie i wykształcenie? Klucz tkwi w indywidualnych umiejętnościach interpersonalnych, pozwalających na efektywną pracę w grupie. Czym w istocie jest efektywna praca w zespole? O tym w poniższym wpisie.

Zespoły tworzone są po to, by móc wykorzystać efekt synergii, czyli wyciągnąć z pracy poszczególnych członków 200% normy. Efektywna praca w zespole sprawia, że pracownicy łatwiej rozwiązują problemy, szybciej wymyślają skuteczne rozwiązania i są bardziej zadowoleni z wykonywanej pracy. 

Na czym polega efektywna praca w zespole? 

Efektywna praca w zespole opiera się na otwartej i swobodnej komunikacji oraz trosce o właściwą atmosferę w pracy. Warunkiem istnienia dobrej jakości kontaktów jest wszechobecna empatia. Każdy szef uczestniczący w budowaniu właściwych relacji z ludźmi powinien każdego dnia pracować nad swoją zdolnością uważnego słuchania. Taka postawa pozwoli mu stworzyć prawdziwie zgrany zespół w pracy.  

Prawdziwy lider nie stoi z boku i nie dystansuje się od swojego zespołu, ale staje się jego częścią. Jakość relacji pomiędzy pracownikami, a szefem bezpośrednio przekłada się na zaangażowanie obydwu stron oraz poczucie bezpieczeństwa. 

Efektywną pracę w zespole charakteryzuje: 

 • wspólny cel, który dostrzegają nie tylko liderze, ale wszyscy członkowie zespołu, 
 • naturalna wola współpracy i wspólnego realizowania celu, 
 • lider wzbudzający zaufanie i dający poczucie bezpieczeństwa, 
 • sprawna komunikacja, 
 • czytelny podział zadań, 
 • wspólnie ustalone zasady postępowania, 
 • wzajemnie uzupełnianie się i dopełnianie, a nie rywalizacja.

Najlepsi pracownicy łączą w sobie konkretną wiedzę z umiejętnością wyznaczania wspólnych celów oraz dzielenia się odpowiedzialnością za ich realizację, łatwością nawiązywania kontaktów, chęcią dzielenia się wiedzą i pomysłami, umiejętnością rozwiązywania konfliktów, zdolnością prezentowania złożonych pomysłów i rozwiązań oraz  widzeniem swojej pracy w szerszym kontekście. 

Przeszkody uniemożliwiające efektywną pracę w zespole 

Aby zespół efektywnie współpracował i osiągał zamierzone wyniki, każdego dnia musi pokonywać następujące przeszkody: 

 1. Brak zaufania pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. 
 1. Brak otwartej komunikacji i rozmawiania o własnych słabościach, obawach i błędach. 
 1. Strach przed konfliktem. Wymiana opinii i udzielanie informacji zwrotnych służą znajdywaniu oryginalnych rozwiązań i podejmowaniu najlepszych decyzji. 
 1. Unikanie odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania. 
 1. Brak skupienia na wynikach i troski o dobro ogółu. 

Efektywny zespół to zespół zintegrowany oraz świadomy ról, potrzeb, obaw i osobowości tworzących go osób. Wszelkie działania integrujące zespół pozwalają lepiej poznać się jej członkom, zbudować wspierające relacje, stworzyć choć minimalny poziom zaufania i otwartości wobec siebie. Integracja grupy ma na celu pokazać, że cele zespołowe są ważniejsze od indywidualnych, a synergia pozwala osiągnąć więcej niż suma działań jednostkowych. 

Efektywność Twojego zespołu spada?

Zintegruj swoich pracowników na nowo, a produktywność powróci!

Często, osoby budujące zespół usiłują wszystkim nadać jedną rolę i z góry ją narzucają. Tymczasem dobry zespól składa się z różnych osobowości i właśnie w tej różnorodności tkwi jego siła. Efekt synergii można osiągnąć tylko wtedy, gdy członkowie zespołu są niczym kawałki pasujących do siebie puzzli, które tylko dzięki odpowiedniemu dobraniu tworzą interesującą i efektywną całość. 

Efektywna praca w zespole – konkretne porady 

Właściwe relacje w firmie powinny opierać się na szacunku, zaufaniu i swobodnej wymianie opinii. Wielu szefów firm głowi się nad tym, jak zintegrować zespół. Budowanie relacji, skutkujących efektywną pracą w zespole, wymaga nieustającej obserwacji i elastycznym wdrażania konkretnych rozwiązań. Pracownicy nie są maszynami, które raz zaprogramowane będą utrzymywały stały rytm pracy na określonym poziomie. Każdy zespół jest zbiorem indywidualności. 

Każdy pracownik oprócz swoich zwykłych zadań, powinien znać efekt, jaki jego wysiłek przynosi całej organizacji. W budowaniu właściwych relacji pomagają przeróżnego rodzaju spotkania, zarówno w postaci formalnej, jaki i nieformalnej. Poprawiają one znajomość potrzeb pozostałych członków zespołu oraz rozładowują ewentualne konflikty. 

Zespół, jak ryba – psuje się od głowy. Efektywna praca w zespole wymaga modelu przywództwa opierającego się na liberalizmie i współodpowiedzialności za całokształt działań. Firma nie może stawać na drodze budowania nieformalnych kontaktów między pracownikami. Powinna wręcz promować podejście opierające się na ich rozpowszechnianiu. 

Oprócz inicjowania pracy zespołowej, lider powinien zadbać o wyznaczenie jasnych granic, których w firmie przekroczyć nie można. Nazywamy je polityką, standardami lub regułami postępowania. Jeśli ich zabraknie, brakować będzie punktu odniesienia i możliwości porównania zachowań, reakcji i stylu działania. 

Rolą lidera w budowaniu efektywnej pracy w zespole jest wyznaczanie długofalowych celów, przy jednoczesnym nie ingerowaniu przesadnie w zadania poszczególnych osób. Lider deleguje zadania, ale nie przeszkadza tym, którzy pracują. Monitoruje zespół tylko po to, by szybko dostrzec symptomy kryzysów, konfliktów i spadków motywacji i odpowiednio na nie zareagować. Dobry rozwiązaniem jest spotkanie na neutralnym gruncie. Team building w pięknych okolicznościach przyrody, może przynieść o wiele więcej korzyści, niż kolejna rozmowa dyscyplinująca. A sala konferencyjna w malowniczym dworku, może okazać się miejscem dużo lepiej wyzwalającym kreatywność pracowników, niż gabinet szefa.  

Szybki kontakt Zamów ofertę