Jakie zasady pracy zespołowej przynoszą efekty?

PoradyTeam Building
Jakie zasady pracy zespołowej przynoszą efekty?

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Jedynie harmonijna współpraca ludzi o różnych predyspozycjach i umiejętnościach, umożliwia realizację naprawdę trudnych i złożonych zadań. Jak się mają do tego zasady pracy zespołowej? Sprawdźmy. 

Praca zespołowa to podstawowy element budowania efektywnych organizacji. Polega ona na powierzeniu określonej grupie osób czynności i odpowiedzialności, pozwalających na osiągnięcia konkretnego celu. Opiera się na współpracy i współdziałaniu w ramach pełnionych przez siebie funkcji. 

Zasady pracy zespołowej a cykl życia zespołu 

Chcą wypracować skuteczne zasady pracy zespołowej, musimy mieć świadomość, że każdy zespół funkcjonuje w ramach określonego cyklu życia. Obejmuje on następujące etapy: 

  1. Kształtowanie się zespołu, kiedy poszczególni członkowie zespołu są sobą onieśmieleni oraz grzecznie i entuzjastycznie chłoną informacje na swój temat. 
  1. Burza w szklance wody, kiedy ujawniają się cechy poszczególnych członków zespołu oraz powstają pierwsze wewnętrzne konflikty, które wymagają umiejętności konstruktywnego zarządzania. 
  1. Normalizacja, prowadząca do zażegnania konfliktu, w ramach której następuje wymiana poglądów oraz zacieśnianie relacji w ramach nowych struktur komunikacji. 
  1. Działanie, charakteryzujące się tym, że zespół wykonuje powierzone mu zadanie, elastycznie dopasowując role i znajdując konkretne rozwiązania ewentualnych problemów. 
  1. Zamknięcie, stanowiące końcowy etap rozwoju zespołu, w ramach którego zespół osiąga zamierzone cele, rozluźnia wypracowane więzi oraz planuje dalszą przyszłość. 

W trakcie każdego z powyższych etapów, członkowie zespołu mają inne oczekiwania wobec funkcjonowania zespołu. Dlatego zasady pracy zespołowej mogą podlegać modyfikacjom. Na początku pracownicy potrzebują akceptacji i poczucia bezpieczeństwa oraz jasnego podziału odpowiedzialności. W kolejnym etapie pragną możliwości wpływu na organizację, by na końcu czuć potrzebę uznania osiągnięć i sukcesu. Te z kolei warto świętować. Eventy firmowe czy organizacja wycieczek firmowych, są ku temu doskonałym powodem. Rekomendujemy przy tym hotel Dwór Korona Karkonoszy jako idealną bazę wypadową. Stylowe pokoje zapewnią relaks po pełnych wrażeniach dniach, wypełnionych atrakcjami po brzegi. 

Podstawowe zasady pracy zespołowej 

Skuteczny zespół powinien posiadać lidera, jasno wytyczone cele, ustaloną strukturę, określone zakresy obowiązków poszczególnych członków zespołu, oraz jasne reguły i procedury komunikowania się. Pracę zespołu ułatwia wrażliwość na potrzeby innych oraz otwartość na kreatywne i nieszablonowe rozwiązania.Wiele osób pracuje bardziej kreatywnie, gdy są stymulowane przez innych. Jakość pracy zespołowej zależy od tego, czy grupa potrafi analizować swoje działania i uczyć się od siebie. 

Chcąc stworzyć zgrany zespół w pracy, trzeba pamiętać, że naszym podstawowym celem jest wypracowanie współpracy opartej na uwalnianiu potencjału i uzupełnianiu słabości wszystkich członków zespołu. W każdej grupie, samoistnie lub odgórnie, tworzy się określona hierarchia, wynikająca z przyjętych ról. Dobrze, by zasady pracy zespołowej jasno uwzględniały funkcjonowanie w jej ramach. 

Dla efektywnej współpracy członków zespołu, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Należą do nich: określenie wspólnych celów oraz czytelnych zasad podejmowania decyzji, określenie ról współpracujących ze sobą ludzi, odpowiedzialność za podejmowane działania, wykorzystywanie wszelkich posiadanych zasobów i potencjału wszystkich członków zespołu, precyzyjna i sprawna komunikacja oraz wymiana myśli, opinii, wiedzy i doświadczeń. 

Szukasz idealnych warunków do integracji zespołu?

Jesteś we właściwym miejscu.

Zasady pracy zespołowej – plusy i minusy wdrażania 

Chcąc wypracować skuteczne zasady pracy zespołowej musimy przede wszystkim umieć radzić sobie z potencjalnymi konfliktami. Ukrywanie i lekceważenie sporu jest najgorszą reakcją. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów prowadzi do osiągnięcia kompromisu, czyli takiego obrotu spraw, kiedy obie strony czują się wygrane. Jeśli zespół musi podjąć konkretną decyzję, a między jego członkami pojawią się znaczące różnice zdań, wówczas najlepszą formą rozwiązania konfliktu są wielostronne negocjacje. Powinny one doprowadzić do osiągnięcia porozumienia. 

Praca zespołowa sprawia, że zostają uzupełnione luki w kompetencjach i umiejętnościach poszczególnych członków zespołu. Prowadzi to do uzyskania efektu synergii, który sprawia, że wspólny wysiłek jednostek przekłada się na większą efektywność pracy. Grupa motywuje się do działania, a różnice zdań skutkują wdrożeniem innowacyjnych i oryginalnych pomysłów. Zasady pracy zespołowej w dużej mierze tworzą się samoistnie. 

Jednocześnie wzrasta presja otoczenia, która może sprawić, że zespół zostanie zdominowany przez jedną osobę lub podgrupę, która będzie skłonna walczyć o wybór niekoniecznie właściwych rozwiązań. Innym ryzykiem pracy zespołowej jest rozproszenie odpowiedzialności za skuteczność wykonania konkretnego zadania. Zagrożeniem wynikającym z pracy zespołowej są także potencjalne konflikty. Często mogą mieć charakter destrukcyjnych i niweczyć efekty działań pozostałych członków zespołu. 

Aby wydobyć z pracy zespołowej drzemiący w niej potencjał, należy przede wszystkim zapewnić członkom zespołu szczerą i otwartą komunikację. Warto także jasno wskazać wyższość celu grupowego nad aspiracjami poszczególnych jednostek. Jasne zasady pracy zespołowej pozwolą „trzymać rękę na pulsie” w tym zakresie. Grupa musi integrować się z wyznaczonym sobie celem i bez obaw dzielić się wiedzą, informacjami i pomysłami. Umiejętność słuchania i uczenia się nawzajem od siebie sprawi, że wykorzystany zostanie cały potencjał zespołu. I każdy poczuje się współautorem sukcesu. 

Szybki kontakt Zamów ofertę